Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Ημερίδα ΙΕΝΕ για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα, την Ενέργεια & την ΑπασχόλησηΕπιθυμώντας να συμβάλλει στη συζήτηση και προώθηση της αξιοποίησης των ΑΠΕ καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας, και γενικότερα της αποκαλούμενης «πράσινης ενέργειας», το ΙΕΝΕ οργανώνει Ημερίδα με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια και Απασχόληση» την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης, αλλά και των επαγγελματιών του ενεργειακού κλάδου, των εταιρειών και των φορέων γενικότερα για θέματα που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα και την ενέργεια, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση, καθώς και τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες για δημιουργία απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν και θα αναλυθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των «πράσινων» μορφών ενέργειας, με εφαρμογές νέων τεχνολογιών και δράσεις που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, μεγιστοποιώντας τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Παράλληλα, στόχος της Ημερίδας είναι η άμεση επαφή της επιχειρηματικής κοινότητας και του δημόσιου τομέα, προκειμένου να εντοπισθούν οι αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου, τα αντικίνητρα που δημιουργεί η ακανθώδης και δαιδαλώδης γραφειοκρατία σε κάθε επιχειρηματική δράση του ενεργειακού τομέα, οι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της μείωσης της αλόγιστης κατανάλωσής της από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και οι δυνατότητες παροχής κινήτρων για την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις σε «πράσινη» ενέργεια, με παράλληλο στόχο τη δημιουργία απασχόλησης.

Την Ημερίδα έχει προσκληθεί να ανοίξει με ομιλία του ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ενώ θα μιλήσουν και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων φορέων στις ΑΠΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, ΕΛΕΤΑΕΝ, ΣΕΦ, ΕΒΗΕ, ΕΣΣΗΘ, ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ κ.λπ.). Επίσης έχουν προσκληθεί να μιλήσουν ειδικοί γύρω από τα θέματα επενδύσεων ΑΠΕ και της δημιουργίας απασχόλησης. Την οργάνωση της Ημερίδας, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΑΝ., υποστηρίζουν εταιρείες με δραστηριότητα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ που περιλαμβάνουν την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (Κύριος Χορηγός) και τις Endesa Hellas και Martifer ως Υποστηρικτές.

Για το λεπτομερές πρόγραμμα της και δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ: http://www.iene.gr/userfiles/File/HMERIDA%202%2007%2009/Perigrafi%20&%20Programma%20Imeridas1.pdf Ή επισκεφθείτε τα sites www.iene.gr και www.energia.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΙΕΝΕ στα τηλέφωνα 210-3628457, 3640278.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

"Προσκρούουν" στη νομοθεσία οι ημιυπαίθριοι !Θέμα ακυρότητας της ρύθμισης της κυβέρνησης για τους ημιυπαίθριους χώρους θέτουν ανώτατοι δικαστικοί, που υποστηρίζουν ότι οποιοδήποτε μέτρο επιχειρεί να διασώσει αυθαίρετες κατασκευές μετά το 1983 καταστρατηγεί το άρθρο 24 του Συντάγματος, που ρητά ορίζει ότι πρέπει να κατεδαφίζονται.

Μάλιστα, αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο ακύρωσης των σχετικών πράξεων, σε περίπτωση προσφυγής, κάτι που ίσως κάνει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν με δυσπιστία την προωθούμενη ρύθμιση, αφού είναι αρκετά πιθανόν, να πληρώσουν το αντίτιμο της τακτοποίησης και τελικά η πράξη να ακυρωθεί.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομικών, επιθυμεί την άμεση προώθηση της ρύθμισης, εκτιμώντας ότι θα εισρεύσουν στα ταμεία του περίπου 1,3 δισ. ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος του ελλείμματος.

Οι ίδιοι δικαστικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι το πρόβλημα του περίπου ενός εκατομμυρίου κλειστών ημιυπαίθριων χώρων, είναι υπαρκτό και τονίζουν ότι "η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει με επιστημονικά τεκμηριωμένες διαδικασίες, τόσο σημαντικά ζητήματα".

Πάντως, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας δεν έχουν καταγράψει ποτέ επίσημα τον ακριβή αριθμό των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων.
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.skai.gr/articles/news/greece/Προσκρούουνστηνομοθεσίαοιημιυπαίθριοι/

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τις μελέτες αξιολόγησης της εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδεικνύεται ότι παρά τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί στον κτιριακό τομέα, εξακολουθεί ακόμη να μην αξιοποιείται ένα τεράστιο και οικονομικώς συμφέρον δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα του τομέα και στην ύπαρξη αδυναμιών στην αγορά (παραδείγματος χάριν, ατελής εσωτερίκευση των εξωτερικών στοιχείων κόστους στις τιμές της ενέργειας, προβλήματα ενοικιαστών-ιδιοκτητών, ατελής ενημέρωση, και περιορισμένη υιοθέτηση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών), αλλά επίσης και σε περιορισμούς που προήλθαν από διατυπώσεις της ισχύουσας Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και περιορισμένες φιλοδοξίες όσον αφορά στην εφαρμογή της.

Για τους παραπάνω λόγους η Ε. Επιτροπή έκρινε ότι η μεγαλύτερη συμβολή στην επίτευξη των πολιτικών στόχων της Οδηγίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αναθεώρησή της. Δηλαδή με τροποποιήσεις των υφιστάμενων διατάξεων οι οποίες διατηρούν τις αρχές και την ουσία των διατάξεων, αλλά βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους. Αυτό θα διευκολύνει την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και την κατανόηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Συγχρόνως, θα αξιοποιηθεί ένα μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων και των σχετικών οφελών.

Η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η προστασία του περιβάλλοντος είναι προκλήσεις που απαιτούν συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ.

Ο βαθμός της ενεργειακής απόδοσης παρέχει ένα μέρος της λύσης σε αυτά τα προβλήματα και τα μέσα στον λόγω τομέα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ αντικατοπτρίζουν αυτή την ανάγκη για ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο.

Ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το ήμισυ περίπου των εκπομπών CO2 που δεν καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και έχει σημαντικές δυνατότητες μείωσης του CO2 με μηδενικό ή χαμηλό κόστος μείωσης. Οι ιδιαιτερότητες του κτιριακού τομέα περιορίζουν την έκταση των οφελών από την ενεργειακή απόδοση, και τα προϊόντα δομικών κατασκευών, οι συσκευές και οι σχετικές με τα κτίρια υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, με την αυξανόμενη κινητικότητα των ατόμων και με πολλές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, παρόμοια μέτρα θα μείωναν το διοικητικό φόρτο προς όφελός τους.

Ως εκ τούτου, οι στόχοι όσον αφορά τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης δεν μπορούν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό μόνο από τα κράτη μέλη και είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η ανάληψη δράσεων σε εθνικό επίπεδο.

Στο παραπάνω πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε και ήδη συζητείται στο Συμβούλιο ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ της Οδηγίας 2002/91

ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ - ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ...

Στόχος της αναδιατύπωσης της οδηγίας, μεταξύ άλλων, είναι:

- Η αποσαφήνιση και απλοποίηση ορισμένων διατάξεων, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, η ενίσχυση ορισμένων διατάξεών της ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες και η απόδοση ηγετικού ρόλου στον δημόσιο τομέα....

– Η ενίσχυση των διατάξεων για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων, τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, τις απαιτήσεις για ενεργειακές επιδόσεις, την πληροφόρηση και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,

– Η παροχή, στα κράτη μέλη και στους ενδιαφερόμενους, μέσου υπολογισμού επιδόσεων αναφοράς που επιτρέπει να συγκρίνονται οι ελάχιστες επιδιωκόμενες ενεργειακές επιδόσεις που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο με τα βέλτιστα επίπεδα από πλευράς κόστους,

– Η ώθηση των κρατών μελών να καταρτίσουν πλαίσια για μεγαλύτερη διείσδυση, στην αγορά, κτηρίων με χαμηλή ή μηδενική κατανάλωση ενέργειας ή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα,

Εκτός των άλλων αναδιατυπώνονται οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά παρέχονται κάθε φορά που πραγματοποιείται συναλλαγή επί ακινήτων και ο υποψήφιος αγοραστής ή ενοικιαστής πληροφορείται τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου (ή τμημάτων του) σε πρώιμο στάδιο (δηλ. στις αγγελίες πώλησης/ενοικίασης).

Εισάγεται απαίτηση σύμφωνα με την οποία, εάν η συνολική χρήσιμη επιφάνεια άνω των 250 m2 χρησιμοποιείται από δημόσιες αρχές, πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010...

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΩ: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0780:EN:NOT

Συμπεράσματα

Η αναθεώρηση της οδηγίας είναι πιθανό να επιφέρει σημαντικές θετικές επιπτώσεις. Κυρίως θα επιτρέψει να αξιοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος τους εναπομείναντος δυναμικού στον τομέα των κτηρίων και θα συμβάλλει στην πραγμάτωση του πλήρους δυναμικού της ισχύουσας Οδηγίας. Αυτό θα δημιουργήσει επίσης ένα απλουστευμένο και βελτιωμένο πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ελάχιστη συνολική επίπτωση των πλέον επωφελών επιλογών για τις οποίες κατέστη δυνατή η ποσοτικοποίηση είναι:

– έως το 2020 εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 60 – 80 εκατ. τόνων ισοδυνάμου πετρελαίου ετησίως, δηλαδή μείωση κατά 5-6% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ το 2020•
– έως το 2020 μείωση των εκπομπών CO2 της τάξης των 160 έως 210 εκατ. τόνων ετησίως, δηλαδή μείωση 4-5% των συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ το 2020•
– 280.000 (έως 450.000) πιθανές νέες θέσεις απασχόλησης έως το 2020, κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, στον κλάδο των πιστοποιητών και των ελεγκτών στον τομέα της ενέργειας και στον κλάδο των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Οι απαιτήσεις επένδυσης και το διοικητικό κόστος των μέτρων αναλύθηκαν και είναι σχετικά χαμηλά εν συγκρίσει με τα οφέλη και τις αποδόσεις. Παραδείγματος χάριν, σε κοινοτικό επίπεδο, η κατάργηση του ορίου των 1.000 m2 θα οδηγούσε σε πρόσθετο κόστος κεφαλαίου 8 δισεκ. ευρώ ετησίως, αλλά θα επέφερε εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας ύψους 25 δισεκ. ευρώ ετησίως έως το 2020 και, συνεπώς, θα δημιουργούσε αρνητικό κόστος μείωσης του CO2.

Οι επενδυτικές ανάγκες διαφέρουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, την αρχική κατάσταση του ακινήτου και το είδος των ανακαινίσεων που πρέπει να γίνουν. Δεν κατανέμονται εξίσου μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, δηλαδή όσοι προβούν σε ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας των κτηρίων τους ή σε συναλλαγές επί ακινήτων θα επιβαρυνθούν με πρόσθετες δαπάνες.

Ωστόσο, με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου οι εν λόγω αρχικές επενδύσεις θα έχουν ελκυστικές αποδόσεις.

Τα συνολικά οφέλη για την κοινωνία από πλευράς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και, συνεπώς, μείωσης των εκπομπών CO2 και της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι θετικές επιπτώσεις στην υγεία και στην παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος των αναλυθέντων μέτρων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ;;;;;;;;

Το άρθρο που ακολουθεί είναι της φίλης Ελένης Χυτοπούλου από το ιστολόγιο http://outopia-gp.blogspot.com/

--------------------------------------------------------------------------------
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης(Γεν Γραμματέας) ,μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές ενημέρωνε για πρωτοβουλία του Υπουργείου σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας। Συγκεκριμένα το Υπουργείο επρόκειτο να συγχρηματοδοτήσει τις παλιές κατοικίες ή πολυκατοικίες που θα αντικαθιστούσαν παράθυρα, κουφώματα ,παλιές εγκαταστάσεις καλοριφέρ, μονώσεις κλπ με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης।

Αντί αυτού μετά τις εκλογές βγήκε γρήγορα στον αέρα , σαν ένα ακόμα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, η επιδότηση κατά 35% της αντικατάστασης των κλιματιστικών μηχανημάτων παλαιάς τεχνολογίας με σύγχρονα κλιματιστικά τύπου ΙΝVERTER.

Αιφνιδιάστηκε η αγορά και οι καταναλωτές ,αφού στην αρχή δεν ήταν γνωστό ποιους αφορούσε και με ποια διαδικασία θα μπορούσε να γίνει η αντικατάσταση.
Η προχειρότητα με την οποία έγινε η εξαγγελία είναι χαρακτηριστική. Βασικά ζητήματα ,όπως αυτό της ανακύκλωσης των παλαιών μηχανημάτων και της διαχείριση των επικίνδυνων ψυκτικών υγρών (φρέον) που έχουν τα παλαιά μηχανήματα δεν φαίνεται να έχουν αντιμετωπιστεί.

Λύνουμε ευκαιριακά ένα πρόβλημα και δημιουργούμε νέα προβλήματα.
Μήπως με το νέο μέτρο στοχεύουμε αποκλειστικά στην ενίσχυση της κατανάλωσης για τα προϊόντα του συγκεκριμένου κλάδου και στην αύξηση του τζίρου ορισμένων επιχειρήσεων που πρόλαβαν και πιστοποιήθηκαν;

Θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό ,όπως και το μέτρο για τη μείωση του τέλους ταξινόμησης για την αγορά αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, είναι εντελώς ευκαιριακά, δεν έχουν καμία συνεισφορά στη επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της ενεργειακής εξοικονόμησης και της περιβαλλοντικής προστασίας, απλά αποσκοπούν στο ξεπούλημα των αποθεμάτων κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Μέθοδοι B.R.E.E.A.M. & L.E.E.D.: Περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων


Η ανάγκη για μέτρηση του βαθμού βιωσιμότητας (αειφορίας) ενός κτιρίου έχει οδηγήσει στη δημιουργία μεθόδων αξιολόγησης, οι οποίες έχουν αναπτυχτεί και είναι σε λειτουργία σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Οι μέθοδοι αυτές προσφέρουν βαθμολόγηση και στις περισσότερες περιπτώσεις πιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας κατασκευής.

Η πιο αναγνωρισμένη και καθιερωμένη μέθοδος περιβαλλοντικής πιστοποίησης κτιρίων στη Μεγάλη Βρετανία είναι πλέον διεθνώς διαθέσιμη.

Η μέθοδος B.R.E.E.A.M. (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) δημιουργήθηκε το 1990 σε συνεργασία με άλλους φορείς, από το B.R.E. (Building Research Establishment), το μεγαλύτερο οργανισμό έρευνας που ειδικεύεται στο κτιριακό περιβάλλον στη χώρα. Εδώ και 18 χρόνια το πρόγραμμα πιστοποίησης καλύπτει την εγχώρια ανάγκη για ολοκληρωμένη αξιολόγηση του βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας κτιρίων, αλλά και εγγυάται την αναγνώριση παραδειγμάτων άρτιου περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον κτιριακό τομέα. Η διεθνής έκδοση της μεθόδου, το B.R.E.E.A.M. International, παρουσιάστηκε το 2008 και φιλοδοξεί να καλύψει παραπλήσιες ανάγκες για αναγνώριση και συγκριτική μέτρηση της βιωσιμότητας κτιρίων σε όσες χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής δεν διαθέτουν εθνικά προγράμματα πιστοποίησης.

Το πρώτο κτίριο στο διεθνή χώρο που πιστοποιήθηκε με τη μέθοδο B.R.E.E.A.M. είναι το κτίριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο.

Ένα βασικό γνώρισμα της έκδοσης B.R.E.E.A.M. International είναι ότι αναγνωρίζει τη διαφοροποίηση των κριτήριων αξιολόγησης για κάθε χώρα, παρέχοντας μηχανισμό προσαρμογής των κριτηρίων βαθμολόγησης στα επιμέρους σχεδιαστικά και γεωγραφικά δεδομένα της. Η αξιολόγηση ενός κτιρίου γίνεται μέσα από ένα συγκεκριμένο αριθμό κριτηρίων περιβαλλοντικής επίδοσης που αφορούν όχι μόνο στον ενεργειακό σχεδιασμό, αλλά στο ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας κατασκευής. Αυτές παρουσιάζονται τόσο στο σχεδιαστικό και λειτουργικό στάδιο (π.χ. η κατανάλωση νερού, η χρήση υλικών, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η επίδραση στο οικοσύστημα της περιοχής, ο βαθμός άνεσης των χρηστών), όσο και στο στάδιο αποπεράτωσης (π.χ. η διαχείριση εργοταξίου). Η μεθοδολογία στηρίζεται σε ποιοτικά αλλά και σε ποσοτικά κριτήρια (ποσοστό επίδοσης %) που είναι χωρισμένα σε ενότητες, για την κάθε μία από τις οποίες υπάρχει ένας προκαθορισμένος βαθμός βαρύτητας. Υπάρχουν κάποια βασικά προαπαιτούμενα κριτήρια, αλλά κατά κύριο λόγο το B.R.E.E.A.M. αποτελεί μια ευέλικτη μεθοδολογία αξιολόγησης που στοχεύει στην επιβράβευση των κτιρίων που ξεπερνούν τα συμβατικά σημεία αναφοράς. Η τελική βαθμολόγηση συνοδεύεται με την παροχή πιστοποιητικού που αναγράφει τη σχετική βαθμίδα επίδοσης.

Μια άλλη μέθοδος περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων, που σταδιακά αναγνωρίζεται διεθνώς, είναι το L.E.E.D. (Leadership in Energy and Environmental Design), που δημιουργήθηκε από το U.S.G.B.C. (United States Green Building Council). Η μεθοδολογία είναι σε πολλά σημεία παρεμφερής με την αντίστοιχη του B.R.E.E.A.M., αν και τα κριτήρια αξιολόγησης διαφέρουν. Το L.E.E.D. προσφέρεται διεθνώς, αν και προς το παρόν η χρήση του παραμένει κυρίως ως μέσου βαθμολόγησης δημόσιων κτιρίων στις Η.Π.Α. Μια βασική διαφορά του L.E.E.D. από το B.R.E.E.A.M. είναι ότι τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι πάγια και δεν διαφοροποιούνται ανά χώρα.

Και οι δύο μέθοδοι διεκπεραιώνονται από ειδικά εκπαιδευμένους ανεξάρτητους βαθμολογητές, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τους δυο οργανισμούς. Ο ρόλος τους είναι η συνεργασία με τις σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ομάδες και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την τεκμηρίωση της επίδοσης στα επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό, οι βαθμολογητές παραδίδουν το σύνολο των τεκμηρίων στους οργανισμούς πιστοποίησης και, αφού δοθεί η έγκριση, εκδίδεται το πιστοποιητικό για το κτίριο.

Τα δύο παραπάνω παραδείγματα μεθόδων αξιολόγησης οφείλουν την επιτυχία τους στην ανάγκη, αλλά και στη δύναμη της ίδιας της αγοράς ακινήτων, φυσικά με την υποστήριξη του κράτους, που από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε τις μεθόδους ως εργαλεία σχεδιασμού και έθεσε στόχους επίδοσης αρχικά για δημόσια κτίρια. Στον ιδιωτικό τομέα η ζήτηση έρχεται κατά κύριο λόγο από αναπτυξιακούς παράγοντες, που θεωρούν τη βιώσιμη δόμηση ως ένα αποδοτικό μέσο υπεροχής αλλά και ως ένα εργαλείο για θετική διαφήμιση προς υποψήφιους αγοραστές ή επενδυτές. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια η πιστοποίηση B.R.E.E.A.M. αποτελεί προϋπόθεση για έκδοση πολεοδομικής άδειας σε πολλά αστικά κέντρα της Μ. Βρετανίας.

Στη χώρα μας αντίστοιχη μέθοδος δεν υπάρχει, αλλά είναι βέβαιο ότι η ανάγκη για αποτίμηση της κτιριακής βιωσιμότητας θα έρχεται στο προσκήνιο όλο και περισσότερο, καθώς η ενημέρωση επάνω σε πράσινα θέματα και οι πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για θέματα περιβάλλοντος θα επεκτείνονται. Το βασικό ερώτημα είναι αν στο μέλλον θα υπάρξουν εγχώριες προσπάθειες δημιουργίας μεθόδων αξιολόγησης, αν θα υιοθετηθούν οι ήδη υπάρχουσες ή αν θα θεσμοθετηθεί μια κοινή πανευρωπαϊκή μέθοδος πιστοποίησης της βιωσιμότητας των κτιρίων.

ΠΗΓΗ: http://ktirio.gr/default.aspx?catid=149&newid=759

Δημοτικό & πολιτιστικό κέντρο στη Σιγκαπούρη


Το προσεχές διάστημα ξεκινάει η κατασκευή του Δημοτικού και Πολιτιστικού Κέντρου στη Σιγκαπούρη, έργου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2011. Ο σχεδιασμός του κέντρου υλοποιήθηκε από την εταιρεία Aedas. H Aedas είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό γραφείο στον κόσμο και απασχολεί περισσότερους από 2.500 αρχιτέκτονες στα συνολικά 40 γραφεία που διαθέτει σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Στόχος του σχεδιασμού είναι η ανάδειξη των ποικίλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του κτιρίου. Η πολυεδρική και έντονα γωνιώδης φόρμα του δημιουργεί διαφορετικές προοπτικές, ανάλογα με την οπτική γωνία του επισκέπτη. Αντίστοιχα, στο εσωτερικό του κτιρίου, ο δυναμικός σχεδιασμός προκαλεί μια μοναδική οπτική εμπειρία και καθιστά ασαφή τα όρια ανάμεσα σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και ανάμεσα σε εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις.

Το κτίριο λειτουργεί σαν ένα οργανικό κέλυφος, ανοιχτό σε κάθε είδους δημόσια δραστηριότητα. Ένα άρτια σχεδιασμένο δίκτυο από ράμπες, κλίμακες, ανελκυστήρες, εξέδρες και εσωτερικούς κήπους, κατευθύνει τον επισκέπτη να περιηγηθεί και να ανακαλύψει όλους τους χώρους.

Το κτίριο καταλαμβάνει συνολικά 54.000 m². Από αυτά, τα 24.000 m² θα διατεθούν σε εμπορικές χρήσεις, χωροθετημένες στα χαμηλότερα επίπεδα. Στα υπόλοιπα 30.000 m² διαμορφώνονται οι δημόσιοι χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η διοίκηση, οι βοηθητικοί χώροι, καθώς και οι χώροι οριζόντιας και κατακόρυφης κυκλοφορίας. Το ενδιαφέρον της πολιτιστικής ζώνης εστιάζεται στο θέατρο χωρητικότητας τουλάχιστον 5.000 θέσεων, που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο χώρο εκδηλώσεων της Σιγκαπούρης.
Η οπτική και χωρική σύνδεση μεταξύ εμπορικής και πολιτιστικής ζώνης επιτυγχάνεται μέσω ενός τεράστιου κεντρικού αιθρίου ύψους 40 m. Ο διαχωρισμός μεταξύ των ζωνών είναι επιτηδευμένα ασαφής, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα κάθε περιοχής. Η ομαλή μετάβαση γίνεται σε κατακόρυφο άξονα από τον πιο δημόσιο χώρο των υπαίθριων εμπορικών χρήσεων, στην ιδιωτικότητα του θεάτρου.

Η βιωσιμότητα του κτιρίου είναι ένας επιπλέον παράγοντας που επηρέασε το σχεδιασμό.

Στόχος των αρχιτεκτόνων ήταν να ελαχιστοποιήσουν τις απαιτήσεις σε κλιματισμό. Συνεπώς αρκετοί από τους χώρους του κτιρίου, όπως το αίθριο, είναι ανοιχτοί. Αυτό ενισχύει το φυσικό αερισμό και δροσισμό του κτιριακού όγκου και δημιουργεί προστατευμένους υπαίθριους χώρους, αξιοποιήσιμους σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα ECO-LABEL
Επέκταση της οικολογικής πιστοποίησης σε προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια !

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε στις αρχές Απριλίου 2009 την πρόταση κανονισμού για το κοινοτικό οικολογικό σήμα Εco-label. Το σήμα, που θεσπίστηκε το 1992 (αποδίδεται ως ένα άνθος), είναι προαιρετικό και απονέμεται σε εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Το οικολογικό σήμα απονέμεται από το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.U.E.B.) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Στο Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανώσεων καταναλωτών. Όλα τα προϊόντα που φέρουν το σήμα Εco-label έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς ως προς τη συμμόρφωσή τους με αυστηρά οικολογικά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης.

Έως σήμερα 23 διαφορετικές ομάδες προϊόντων έχουν πιστοποιηθεί, ενώ έχουν ήδη χορηγηθεί περισσότερες από 250 άδειες για εκατοντάδες προϊόντα.

Αρμόδιος φορέας χορήγησης του σήματος στην Ελλάδα είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (Α.Σ.Α.Ο.Σ.). Η απλοποίηση του σήματος, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του και την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του, αναμένεται αφενός να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες και αφετέρου να ωθήσουν τους παραγωγούς ή τους παρόχους υπηρεσιών στην απόκτηση του σήματος.

Τα κριτήρια χορήγησης οικολογικού σήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό που αναμένεται, θα είναι επιστημονικώς τεκμηριωμένα και θα λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής και όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε, τα κριτήρια θα καθορίζονται για κάθε κατηγορία προϊόντων ξεχωριστά μέσα σε διάστημα εννέα μηνών από την έναρξη των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ε.Ε.
Ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσιάζεται στην προώθηση του Εco-label στα κτίρια, τα οποία αφενός αποτελούν ένα σύνολο προϊόντων και αφετέρου λειτουργούν ως μια σημαντικής αξίας υπηρεσία για τους ενοίκους τους.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα ενός κτιρίου και κατ’ επέκταση η περιβαλλοντική του συμπεριφορά (συστήματα και υλικά), σε συνδυασμό με την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους, αποτελούν τους κύριους άξονες επάνω στους οποίους κινείται η προσπάθεια αυτή.

Το μέτρο αφορά τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα νεόδμητα κτίρια και έχει ως στόχο την πιστοποίηση των κτιρίων με ένα ευρωπαϊκό καθολικής αποδοχής σήμα, όπως ήδη συμβαίνει στη Μ. Βρετανία (B.R.E.E.A.M.) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (L.E.E.D.). Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζονται οι υπάρχοντες κανονισμοί και τα πρότυπα της Ε.Ε. και η εναρμόνισή τους με τα κριτήρια που θέτει το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης για το Εco-label.

Ταυτόχρονα, τα διάφορα κρατικά πιστοποιητικά ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων εξετάζονται, προκειμένου να αποτελέσουν όχημα για την ανάπτυξη των ειδικών κριτηρίων Εco-label.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι θα διαδραματίσει η εμπειρία των σκανδιναβικών χωρών (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Ισλανδία), οι οποίες είχαν υιοθετήσει ένα κοινής αποδοχής σήμα πιστοποίησης κτιρίων, το σκανδιναβικό κύκνο (Nordic Swan).

Παρά το μικρό αριθμό χωρών που συμμετέχουν στο Nordic Swan και την υψηλή εγγύτητα που παρουσιάζουν οι απαιτήσεις για βιοκλιματικά σπίτια σε αυτές (παρόμοιες κλιματικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες), χρειάστηκε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταλήξουν σε ένα αρχικό σχέδιο κριτηρίων. Μάλιστα, το Nordic Swan αφορά μόνο σε μικρές συμβατικές κατοικίες.

Για τους παραπάνω λόγους, δεν είναι λίγοι αυτοί που προτείνουν το Εco-label για κτίρια μια καταρχήν συμφωνία σε βασικές γραμμές και κριτήρια, με προοπτική σταδιακής επέκτασής τους.

Υπ’ αυτή την έννοια δεν είναι απίθανο αρχικά να καλύπτεται ένα μέρος των κτιριακών κατασκευών.

Αντίστοιχοι προβληματισμοί υπάρχουν και για την πιθανή διάκριση των κριτηρίων για νεόδμητα και υφιστάμενα κτίρια, καθώς και σχετικά με το μέγεθός τους (μικρά και μεγάλα σε εμβαδό κάτοψης και όγκο κτίρια). Πάντως, πιθανότερη φέρεται να είναι η υιοθέτηση διαφορετικών κριτηρίων για διαφορετικούς τύπους κτιρίων.

Οι Χημικοί Μηχανικοί για τα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών


Επιστολή ΠΣΧΜ προς ΥΠΑΝ για τα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών του Ν.3661/2008
Ημερομηνία, Δευτέρα, Ιούνιος 22, 2009

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών επιθυμώντας να συνεισφέρει στη μελέτη του Υπ.Αν. σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Ν.3661/2008 περί «Μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων» σας διαβιβάζει την εισήγηση που ακολουθεί, η οποία προέκυψε σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου που απεστάλη από το ΕΕΚ-ΧΜ.

Μετά από σχετική αναζήτηση και μελέτη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου επί του επικείμενου διατάγματος της παρ.2 του Άρθρου 9 του εν λόγω Νόμου και συγκεκριμένα επί των προσόντων των ενεργειακών επιθεωρητών, προέκυψαν οι ακόλουθες προτάσεις:

1. Οι διαπιστευμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές θα πρέπει να είναι επιστήμονες με βασικές σπουδές που καλύπτουν θέματα ενεργειακής αξιολόγησης συστημάτων και οι οποίοι να είναι σε θέση να διεξάγουν ενεργειακές μετρήσεις με τεχνικά μέσα.

2. Η πιστοποίηση των επιθεωρητών ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων είναι μία διεθνής πρακτική που εφαρμόζεται από όλους τους σχετικά διαπιστευμένους φορείς ανά τον κόσμο. Ακόμα και μία γρήγορη έρευνα στο χώρο του Διαδικτύου μπορεί να το τεκμηριώσει. Η ίδια έρευνα θα αποδείξει ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των προηγμένων κρατών ανά τον κόσμο υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης των ενεργειακών επιθεωρητών.

Η ανάγκη για κατάρτιση πριν την πιστοποίηση των επιθεωρητών προκύπτει από τα ακόλουθα δεδομένα:

α. Ο υποψήφιος επιθεωρητής πρέπει να ενημερωθεί για τον εθνικό κανονισμό ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και να εξοικειωθεί με την εφαρμογή του.

β. Η γνώση των άλλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών κανονισμών θα του προσφέρει τόσο τη δυνατότητα να μπορεί να αντιμετωπίζει περιπτώσεις που πιθανώς να μην έχει καλύψει ο εθνικός κανονισμός, όσο και τη δυνατότητα για μία διαφορετική προσέγγιση της μελέτης του και τη εξαγωγή συγκριτικών πορισμάτων.

γ. Ο επιθεωρητής ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, σύμφωνα με τις χρονικές δεσμεύσεις του Ν. 3661/08, θα κληθεί να αντιμετωπίσει άμεσα και με επιτυχία μία πληθώρα περιπτώσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων. Θα πρέπει, άρα, να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για άμεση ανταπόκριση στα καθήκοντά του. Η πληρέστερη μορφή αυτής της προετοιμασίας παρέχεται μόνο μέσα από τη διαδικασία κατάρτισης, αφού έτσι επιτυγχάνεται η διεξαγωγή παραδειγμάτων - ασκήσεων και η ταυτόχρονη επίλυση αποριών από έμπειρους εκπαιδευτές.

δ. Η κατάρτιση μπορεί να εγγυηθεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στη δοκιμασία της πιστοποιήσεως. Ειδικά για την περίοδο της έναρξης των ενεργειακών επιθεωρήσεων (δηλ., στην αρχική εφαρμογή του Ν.3661/08) θα δημιουργηθούν σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά, αν το πλήθος των πιστοποιημένων επιθεωρητών δεν είναι επαρκές.

ε. Η κατάρτιση θα βοηθήσει τους υποψήφιους επιθεωρητές να ανανεώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο και να ενημερωθούν πάνω σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες για τους μεγαλύτερους σε ηλικία δεν αποτελούσαν θεματικό αντικείμενο των βασικών τους σπουδών.

στ. Η κατάρτιση θα προσφέρει τη διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και θα επιτρέψει στους ενεργειακούς επιθεωρητές να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτοδύναμα και με επαρκή πληρότητα.

3. Σχετικά με τους φορείς της κατάρτισης προτείνουμε τα ακόλουθα:

Η επαγγελματική κατάρτιση των επιθεωρητών να διεξάγεται κατά προτεραιότητα από τα Επιμορφωτικά Κέντρα των Συλλόγων των Διπλωματούχων Μηχανικών, καθώς και από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, μετά από κατάλληλη πιστοποίησή τους από το φορέα πιστοποίησης των επιθεωρητών. Η επαγγελματική κατάρτιση των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών να μπορεί να διεξάγεται και σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης μετά από κατάλληλη πιστοποίησή τους από το φορέα πιστοποίησης των επιθεωρητών και το ΕΚΕΠΙΣ.

Επισημαίνεται ότι τα Επιμορφωτικά Κέντρα των Συλλόγων των Διπλωματούχων Μηχανικών και το ΙΕΚΕΜ Τ.Ε.Ε. σχετίζονται άμεσα με τους πλέον έμπειρους εκπαιδευτές στα σχετικά αντικείμενα, αφού αυτοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη των Συλλόγων και του Τ.Ε.Ε.

4. Φορέας Πιστοποίησης των Επιθεωρητών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Λεβήτων - Συστημάτων Κλιματισμού προτείνεται να είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), το οποίο θα διεξάγει τις πιστοποιήσεις υπό την εποπτεία του Υπ.Αν. και μετά από την κατά το νόμο προβλεπόμενη διαπίστευση.

Το Υπ.Αν. θα μπορούσε να συστήσει επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα εποπτεύει και θα εγκρίνει τις διαδικασίες πιστοποίησης που εφαρμόζει ο φορέας πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών.

5. Η κατάρτιση να είναι προαιρετική, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε τεχνικούς επιστήμονες με υψηλή εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο να προσέρχονται απευθείας στη διαδικασία πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα.

Η πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών από το φορέα πιστοποίησης να γίνεται μέσω κρίσεων, δοκιμασιών, ή εξετάσεων που θα αφορούν ξεχωριστά α. την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και β. την επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές που θα πιστοποιούνται από το φορέα πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών (ΚΑΠΕ) να δύνανται να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα των διαπιστευμένων ενεργειακών επιθεωρητών του Υπ.Αν. χωρίς άλλες δοκιμασίες και απαιτήσεις.

Το Υπ.Αν. να χορηγεί στους ενεργειακούς επιθεωρητές σχετικές βεβαιώσεις εγγραφής, καθώς και ταυτότητες που να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους. Το μητρώο των επιθεωρητών να είναι διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου και να εμφανίζει στοιχεία των επιθεωρητών. Τα εμφανιζόμενα στοιχεία, πέραν του ονοματεπώνυμου, θα δημοσιεύονται μόνο μετά από έγκριση του αναφερόμενου φυσικού προσώπου (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων).

6. Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε. Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ, οι απόφοιτοι τμημάτων Φυσικής ΑΕΙ και οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ τμημάτων Σ.Τ.ΕΦ. να μπορούν μετά από πιστοποίηση και πιθανώς κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση να ενταχθούν στα μητρώα επιθεωρητών ενεργειακής απόδοσης του Ν.3661/08.

Η πιστοποίηση να θεωρείται αυτοδίκαια για όσους εκ των παραπάνω έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε ενεργειακά θέματα (η σχετική κρίση του αντικειμένου, του φορέα και της έκτασης των μεταπτυχιακών σπουδών να παραμένει ευθύνη του φορέα πιστοποίησης και του Υπ.Αν.).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε. Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ να δύνανται να εγγραφούν μετά από πιστοποίηση και προαιρετική σχετική επαγγελματική κατάρτιση τόσο στο μητρώο επιθεωρητών κτιρίων, όσο και στο μητρώο επιθεωρητών λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

Οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ τμημάτων Σ.Τ.ΕΦ. να δύνανται να εγγραφούν μόνο στο μητρώο επιθεωρητών κτιρίων, εφόσον είναι απόφοιτοι τμημάτων δομικής κατεύθυνσης, ή μόνο στο μητρώο επιθεωρητών λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού, εφόσον είναι απόφοιτοι τμημάτων ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης. Η σχετική κατάταξη των τμημάτων ΑΤΕΙ να γίνεται από το φορέα πιστοποίησης, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΕΜ ή/και του οικείου τμήματος των ΑΤΕΙ. Η εγγραφή αυτών των αποφοίτων στα αντίστοιχα μητρώα να είναι δυνατή μετά από πιστοποίηση και προαιρετική σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

Οι απόφοιτοι τμημάτων Φυσικής ΑΕΙ να δύνανται να εγγραφούν μόνο στο μητρώο επιθεωρητών κτιρίων, μετά από πιστοποίηση και υποχρεωτική σχετική επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θα καλύπτει το βασικό περίγραμμα των τεχνικών παραμέτρων ενός κτιρίου.

Επισημαίνεται ότι οι ενεργειακοί επιθεωρητές θα εκπονούν ενεργειακές μετρήσεις, θα προβαίνουν σε σχετικές αξιολογήσεις και θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επί κτιριακών συστημάτων. Οι δραστηριότητες αυτές δεν ταυτίζονται με κανέναν τρόπο με τις νομικά κατοχυρωμένες δραστηριότητες των μελετών, ή των πραγματογνωμοσυνών έναντι ατυχημάτων ή κινδύνων. Το γεγονός αυτό αποσυνδέει τα επαγγελματικά προσόντα των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών με την μέχρι σήμερα κείμενη επαγγελματική νομοθεσία.

7. Για την αποφυγή των συνεννοήσεων και της κακής εφαρμογής του έργου των ενεργειακών επιθεωρητών, προτείνονται τα ακόλουθα:

α. Να μην επιτρέπεται η ενεργειακή επιθεώρηση ενός κτιρίου, ή ενός συστήματος λέβητα, ή κλιματισμού, να γίνει από το ίδιο φυσικό πρόσωπο που εκπόνησε τη μελέτη ανέγερσης, ή ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου, ή του συστήματος, ή επέβλεψε την εφαρμογή της σχετικής μελέτης. Επίσης, ο ενεργειακός επιθεωρητής δε θα πρέπει να εργάζεται, ή συνεργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ή έργου με το νομικό πρόσωπο ανάληψης τεχνικών μελετών, ή κατασκευών, που ανέλαβε τη μελέτη ή/και την κατασκευή του υπό επιθεώρηση κτιρίου, ή συστήματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα παρέχει την υπηρεσία του με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών προς το φυσικό, ή νομικό, πρόσωπο ιδιοκτήτη του κτιρίου με τον οποίο δε θα πρέπει να υπάρχει αμφότερα σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή οιονεί εξαρτημένης εργασίας. Προς τούτο, ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως στο αρμόδιο τμήμα μητρώων του Υπ.Αν. ηλεκτρονική κατάσταση των ενεργειακών επιθεωρήσεων που διεξήγαγε, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα ΑΦΜ των ιδιοκτητών. Η κατάσταση αυτή θα διασταυρώνεται με το ηλεκτρονικό μητρώο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και με τα φορολογικά δεδομένα που τηρούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για την τελευταία διετία. Σε περίπτωση παράβασης θα πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο ή/και ποινή.

β. Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ μιας ελάχιστης και μιας μέγιστης τιμής. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να καθορίζονται από το Υπ.Αν. με βάση το μέγεθος, τη χρήση και τον τεχνικό τύπο του επιθεωρούμενου κτίσματος, ή το μέγεθος του λέβητα – συστήματος κλιματισμού και να αναθεωρούνται σε εξαμηνιαία βάση.

γ. Ο φορέας πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών θα πρέπει να διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους των εκδιδόμενων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατάλληλα κατανεμημένους ως προς: α. τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, β. τα διάφορα μεγέθη των κτιρίων, γ. τις διάφορες χρήσεις των κτιρίων, δ. τους διάφορους τεχνικούς τύπους των κτιρίων , ε. μεταξύ νέων, ριζικά ανακαινισμένων και υφιστάμενων κτιρίων και στ. μεταξύ των προσόντων των ενεργειακών επιθεωρητών (μεταπτυχιακά, Διπλ. Μηχανικοί, Φυσικοί, Τεχνολόγοι).

Αντίστοιχος δειγματοληπτικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται και για τα πιστοποιητικά λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

Σε περίπτωση παράβασης θα πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο ή/και ποινή.

Με τις παραπάνω προτάσεις μας εκτιμούμε ότι θα αξιοποιηθεί κατάλληλα το σύνολο των τεχνικών ειδικοτήτων της χώρας, ενώ παράλληλα θα εξασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον με επάρκεια τόσο από πλευράς τεχνικής πληρότητας των ελέγχων, όσο και από πλευράς λειτουργίας της σχετικής αγοράς.

Ταυτόχρονα, θα αποφευχθούν άδικοι αποκλεισμοί επιστημόνων που δύνανται μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες πιστοποίησής τους να εγγυηθούν πλήρη και αυτοδύναμη ικανοποίηση των σχετικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.


[Το άρθρο αυτό προέρχεται από http://www.psxm.org/ ]

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση και οι επιπτώσεις της στην αγορά ακινήτων


Δημοσιεύθηκε: 18/6/2009

Η νέα έκθεση Global Market View αναλύει τις τάσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις επιδόσεις της αγοράς εμπορικών ακινήτων.

Η έκθεση της CB Richard Ellis Research με τίτλο «Η παγκόσμια οικονομική ύφεση και οι επιπτώσεις της στην αγορά ακινήτων», αναλύει τις τάσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις τους στην αγορά εμπορικών ακινήτων.

Στην έκθεση αναφέρεται πως μετά την οξεία συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 η αγορά εμπορικών ακινήτων σημείωσε αρνητικές επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, προσθέτοντας πως ενώ το βάθος και η ταχύτητα της πτώσης παρουσίασε διακυμάνσεις ανά αγορά ή περιοχή, η γενική τάση παρέμεινε πτωτική:

Το πρώτο τρίμηνο του 2009 ο συνολικός όγκος των επενδυτικών συναλλαγών στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) μειώθηκε σημαντικά, αγγίζοντας μετά βίας τα 11,5 δις ευρώ, δηλαδή μείωση της τάξης του 44% σε σχέση με το σύνολο του τετάρτου τριμήνου του 2008, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιπτώσεις της κατάρρευσης της Lehman Brothers το περασμένο φθινόπωρο. Οι κεφαλαιακές αξίες συνέχισαν την πτωτική πορεία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ οι αποδόσεις σημείωσαν αύξηση στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις.

Στην Ασία, οι περικοπές προσωπικού στον κλάδο των επιχειρηματικών υπηρεσιών, καθώς και στο χρηματοοικονομικό κλάδο, σε συνδυασμό με την πολιτική εξοικονόμησης κόστους που ακολουθήθηκε, οδήγησαν σε πτώση της ζήτησης επαγγελματικής στέγης σε εμπορικές περιοχές, προκαλώντας έτσι την απότομη αύξηση του αριθμού των αδιάθετων ακινήτων στις περισσότερες αγορές. Στην περιοχή του Ειρηνικού και συγκεκριμένα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, η εμπιστοσύνη των επενδυτών παρουσίασε περαιτέρω μείωση, γεγονός στο οποίο αποδίδεται η κατακόρυφη πτώση της επενδυτικής δραστηριότητας αρκετά κάτω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Στην αμερικανική ήπειρο, λόγω της συνεχώς μειούμενης ζήτησης, το ποσοστό των αδιάθετων επαγγελματικών ακινήτων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο του 2009, ήτοι 14,7%, με 45 από τις 57 αγορές να παρουσιάζουν αύξηση του ποσοστού αυτού κατά το τρέχον τρίμηνο. Στον Καναδά, το εν λόγω ποσοστό συνέχισε να αυξάνεται. Παρόλο που παρατηρείται κάμψη στις τιμές των μισθωμάτων, προς το παρόν η κρίση περιορίζεται σε συγκεκριμένα είδη ακινήτων και επιμέρους αγορές. Ως επί το πλείστον, στη Λατινική Αμερική το ποσοστό των αδιάθετων ακινήτων παραμένει χαμηλό, καθώς η αγορά δείχνει να επωφελείται από τη σταθερή ζήτηση ακινήτων στην περιοχή.

Σε παγκόσμια κλίμακα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 οι μειώσεις του ΑΕΠ σε πολλές χώρες ήταν από τις ιστορικά χειρότερες, και μάλιστα οι περισσότερες σημαντικές οικονομίες σημείωσαν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης από τα τέλη του 2008. Στο πρώτο τρίμηνο του 2009 σημειώθηκε περαιτέρω πτώση στην παγκόσμια επενδυτική δραστηριότητα, με το συνολικό όγκο να αγγίζει τα 47 δις δολάρια, έναντι 293 δις δολαρίων του πρώτου τριμήνου του 2007. Η αποτιμήσεις των ακινήτων εξακολουθούν να υποχωρούν, κι ενώ η οικονομία εμφανίζει σημάδια μίας κάποιας σταθεροποίησης, οι βασικοί δείκτες στην αγορά ακινήτων παραμένουν αδύνατοι, δεδομένου ότι οι γενικές οικονομικές εξελίξεις εμφανίζονται με υστέρηση στην αγορά των εμπορικών ακινήτων. Η κατάσταση φαίνεται να επιφυλάσσει σημαντικές προκλήσεις μέχρι τα τέλη του 2009.

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα παραμένει "αχαρτογράφητη"!, του Δημήτρη Δελεβέγκου

Αν και η αγορά ακινήτων παγκοσμίως κατέγραψε, σύμφωνα με σχετική έκθεση της CB Richard Ellis Research, αρνητικές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο του 2009 μετά την οξεία συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας λόγω κρίσης, η ελληνική κτηματαγορά παραμένει... αχαρτογράφητο πεδίο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CBRE Richard Ellis, κ. Νίκος Χατζητσόλης επισημαίνει στο Capital.gr πως “η αγορά ακινήτων της Ελλάδας δεν έχει καμία ομοιότητα με τις αγορές των υπόλοιπων χωρών. Αποτελεί μία ατελή αγορά, όπου ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης δεν λειτουργεί, όπως στις ανεπτυγμένες αγορές κρατών του εξωτερικού. Γι΄ αυτό υφίστανται πολύ μικρές διακυμάνσεις τιμών, ιδίως μεσούσης οικονομικής κρίσης, οι οποίες δεν ξεπερνούν το 10%”.

Όπως επισημαίνει, η στάση αναμονής που χαρακτηρίζει το ελληνικό real estate, δεν είναι υγιής και λειτουργεί δυσμενώς, με αποτέλεσμα οι πράξεις αγοραπωλησίας να έχουν συρρικνωθεί. Αντίθετα, σε αγορές, όπου λειτουργουν οι νόμοι της αγοράς και ζήτησης, όπως σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο, από την έναρξη της κρίσης, οι τιμές των ακινήτων έχουν υποχωρήσει κατά 50% και 25%, αντιστοίχως.

“Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, ο πολυκαταμερισμός της γης, η μικρή κινητικότητα της αγοράς, η ύπαρξη πολυάριθμων μικρών κατασκευαστικών εταιρειών, η παραοικονομία, αλλά και εθνικοί ή συναισθηματικοί λόγοι που εμποδίζουν τον Έλληνα να πουλήσει το ακίνητό του αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της εικόνας που εμφανίζει η ελληνική αγορά ακινήτων” συμπεραίνει ο κ. Χατζητσόλης.

Μέτρα ενίσχυσης της οικοδομικής δραστηριότητας


[Δημοσιεύθηκε: 27/4/2009]

Ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου το ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, όπως ανέφερε, για την ενίσχυση και στήριξη του κλάδου της οικοδομής και την ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης και των εσόδων του δημοσίου, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Συγκεκριμένα τα μέτρα έχουν ως εξής:

1. Για όσους λάβουν στεγαστικά δάνεια μέχρι 31/12/2010 (τόσο για κατοικίες, όσο και για επαγγελματικά ακίνητα), το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται το επιπλέον 25% του δανείου που μέχρι σήμερα, δεν το χορηγούν οι τράπεζες, αλλά το καλύπτουν οι καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό, το ύψος των στεγαστικών δανείων θα καλύπτει το 100% της εμπορικής αξίας των ακινήτων και όχι το 75%, που ισχύει μέχρι τώρα.

2. Μειώνεται η αμοιβή των συμβολαιογράφων, από το 1,2% στο 1% της αξίας του ακινήτου.

3. Διπλασιάζεται, από 20% σε 40%, το ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων για τα στεγαστικά δάνεια κατοικιών, το οποίο αφαιρείται από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Επιπλέον, ενώ μέχρι τώρα η έκπτωση των τόκων αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και τους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 200.000 ευρώ, η έκπτωση πλέον θα αφορά την απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. και τους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 350.000 ευρώ.

Το μέτρο αυτό θα ισχύσει για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από 1/01/2009 ή θα χορηγηθούν το 2009 και το 2010.

4. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα προκηρυχθεί πρόγραμμα, που θα αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων που κτίστηκαν πριν το 1980, δηλαδή πριν τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός Θερμομόνωσης (μονώσεις, αλλαγές κουφωμάτων, υαλοπινάκων κ.λ.π.). Με το πρόγραμμα αυτό δίνουμε ώθηση τόσο στη βιομηχανία δομικών υλικών, όσο και σε συναφή με τον κλάδο των κατασκευών επαγγέλματα, και παράλληλα ενισχύουμε το εισόδημα των νοικοκυριών με τη μείωση των δαπανών τους για ενέργεια.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ


Τα κτίρια αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό κλάδο για την ελληνική οικονομία. Το σύνολο της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας (δημόσιας και ιδιωτικής), σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του ινστιτούτο οικοδομικών κατασκευών, για το 2002 ανήλθε σε 12,180 δις ευρώ, ενώ το 2003 εκτιμάται ότι ήταν 13,638 δις ευρώ, σημειώνοντας ρυθμό ανάπτυξης περί το 12,05% για το 2003/2002.

Τα κτίρια στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν περίπου το 36% της συνολικής τελικής ζήτησης ενέργειας, ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 24%, φθάνοντας τα 8,54 MToe, μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει αφενός την σπουδαιότητα του κτιριακού τομέα στο όλο ενεργειακό ισοζύγιο και αφετέρου το τεράστιο δυναμικό (περιθώριο) μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης τους και βελτίωσης των ενεργειακών τους επιδόσεων.

Η ελλιπής προστασία των υπαρχόντων κτιρίων από το εξωτερικό περιβάλλον, ο συνήθως μη ορθόδοξος σχεδιασμός των νέων κτιρίων σαν συνέπεια μιας περιβαλλοντικά αποκομμένης αρχιτεκτονικής αντίληψης που αγνοεί τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, και η μέχρι σήμερα έλλειψη σύγχρονης νομοθεσίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική προστασία των κτιρίων, έχουν σαν αποτέλεσμα :

• την ασφυκτική διόγκωση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας,

• τη συμπίεση οικονομικά και κοινωνικά των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων,

• την αύξηση της ενεργειακής ένδειας της χώρας,

• ενώ τίθενται σε κίνδυνο οι διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για το περιβάλλον, όπως η συμφωνία του Κυότο, η Οδηγία 2002/91/ΕΚ (EPBD, 2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ενεργειακές Επιδόσεις των Κτιρίων ("Energy Performance of Buildings Directive", EPBD),

Είναι προφανές ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα της ενεργειακής πολίτικης της χώρας είναι η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των υφισταμένων κτιρίων. Το ζητούμενο αυτό είναι και πρωταρχικός στόχος της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αλλά και της μεταφοράς της στην εθνική νομοθεσία με τον νόμο Ν3661/08 για τα «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».

To παρόν έργο στοχεύει στην εφαρμογή κυρίως βραχυπρόθεσμων, αλλά και μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων στον οικιακό τομέα που θα αποφέρουν σημαντική μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενεργείας στον κτιριακό τομέα, μείωση του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών όσο και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας.

To έργο υπακούει σε μία διπλή λογική:

Α) Προέχει η υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση και

Β) Προέχει η αναβάθμιση εκείνων των κτιρίων που έχουν τη χειρότερη ενεργειακή συμπεριφορά.

Η στρατηγική αυτή εξυπηρετεί δύο σκοπιμότητες: Αφενός να μειώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, την ενεργειακή σπατάλη (και άρα και την εκπομπή ρύπων) σε εθνικό επίπεδο, αφετέρου να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα διαβίωσης και εργασίας των περισσότερο πληττόμενων συμπολιτών μας. Με αυτό το σκεπτικό μπορεί να προτάσσονται παρεμβάσεις που ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερο οικονομικό κόστος ή μικρότερη χρηματοοικονομική απόδοση. Επιτυγχάνεται, όμως, το συνολικά βέλτιστο οικονομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

· Το πρόγραμμα αναφέρεται κατοικίες κατασκευασμένες πριν από το 1980 που κατοικούνται από οικογένειες με συνολικό ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 25000 ευρώ ή το εκάστοτε αφορολόγητο όριο, όπως κάθε φορά ορίζεται και ισχύει.

· Tο έργο αφορά την εφαρμογή στοχευόμενων βραχυπρόθεσμων δράσεων εξοικονόμησης ενεργείας για τα κτίρια αυτά και εντοπίζεται : στην τοποθέτηση μόνωσης, την τοποθέτηση κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την αντικατάσταση των καυστήρων – λεβήτων με αντίστοιχα συστήματα υψηλής απόδοσης καθώς και την χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων ζεστού νερού καθώς και ανακλαστικών χρωμάτων για το εξωτερικό κέλυφος.

· Η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση που αποτελείται από τις εξής επιμέρους μέτρα:

1.Δημιουργία και εκπόνηση εθελοντικών και καταστατικών συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

2.Παροχή οικονομικών κινήτρων για τους πολίτες.

3.Παροχή χρηματοδότησης από τον κρατικό μηχανισμό.

4.Παροχή ελκυστικών στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

· Η όλη Δράση βασίζεται στις Συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και ενισχύεται χρηματοοικονομικά από τους από τους βασικούς πυλώνες της που είναι:

(α) η Πολιτεία, (β) η Βιομηχανία, (γ) οι τεχνικοί και οι εγκαταστάτες , (δ) οι Τράπεζες (ε) οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών και (στ) οι πολίτες.

· Οι εθελοντικές και καταστατικές συμφωνίες με την βιομηχανία και τις εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ορίσουν σταθερή μειωμένη τιμή των προσφερόμενων προϊόντων προς εγκατάσταση εγγυημένη από τους βιομηχανικούς και εμπορικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

· Τα προϊόντα που θα προκριθούν προς εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη πιστοποίηση και να παρουσιάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με όρια που θα τεθούν

· Η ποιότητα των τελικά εγκατεστημένων προϊόντων θα αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ θα υπάρχουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από εξειδικευμένα εργαστήρια. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα συμφωνηθέντα, θα αποκλείονται οι εμπλεκόμενες εταιρίες από την επομένη φάση και θα επιβάλλονται ποινές

· Η αρχική αλλά και η τελική ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ελέγχεται απο ενεργειακούς επιθεωρητές ώστε να διαπιστώνεται η εξοικονόμηση ενεργείας που επιτυγχάνεται.

· Οι δράσεις θα σχεδιάζονται και θα προτείνονται σε ολοκληρωμένη τεχνική μορφή από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών και οι αιτήσεις θα συλλέγονται μέσω των τοπικών KEΠ.

· Η όλη συμμέτοχη του κράτους υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν δράσεις έως την εξάντληση του κεφαλαίου αυτού

· Το ποσοστό της χρηματοδότησης κάθε επιλεγόμενου έργου υπολογίζεται να κυμαίνεται από 30-50 % ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του έργου (περισσότερα: http://www.pomida.gr/loipa/energy-saving/actionplan.html)

Περισσότερα για την απόσυρση παλιών κλιματιστικών


Η δράση «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό» αφορά στην επιδότηση της αντικατάστασης και ανακύκλωσης παλαιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού.
Πρόκειται για μία νέα δράση που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Yλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που περιλαμβάνουν Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 15.000.000 €.

Φορέας υλοποίησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου, Μεταποίησης και ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες/καταναλωτές που διαθέτουν παλαιές οικιακές συσκευές κλιματισμού εν λειτουργία και επιθυμούν να τις αντικαταστήσουν. Στις συσκευές που δύναται να αντικατασταθούν περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι παλαιών συσκευών κλιματισμού (ανεξαρτήτως έτους κατασκευής). Κάθε καταναλωτής μπορεί να αποσύρει έως και δύο (2) συσκευές, αγοράζοντας νέες, τεχνολογίας inverter και υψηλής ενεργειακής κλάσης, από οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης κλιματιστικών συμμετέχει στη δράση.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 35% της λιανικής τιμής πώλησης κάθε νέας συσκευής, με ανώτατο όριο επιδότησης τα 500 €. Ο καταναλωτής, κατά την αγορά του νέου κλιματιστικού, καταβάλλει μόνο τη δική του συμμετοχή. Το ποσό της επιδότησης του καταναλωτή θα αποδοθεί στο κατάστημα που προμήθευσε τη νέα συσκευή, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου.
Το σύνολο των αποσυρόμενων συσκευών θα προωθείται από τα καταστήματα στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, για ανακύκλωση.

Η δράση «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό», θα είναι ανοικτή σε όλα τα καταστήματα πώλησης συσκευών κλιματισμού, με ισότιμους όρους. Τα καταστήματα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχής τους, από τις 5 Ιουνίου 2009, μέσω της ειδικής πληροφοριακής υποδομής που έχει αναπτυχθεί και θα υποστηρίζει την όλη εφαρμογή της δράσης.

Για τους πολίτες/καταναλωτές, η αγορά των κλιματιστικών θα ξεκινήσει στις 10 Ιουνίου 2009. Η δράση θα έχει μέγιστη διάρκεια έξι (6) μήνες (έως 9 Δεκεμβρίου 2009).
Πεδίο εφαρμογής είναι όλη η Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένου ποσού για τις Περιφέρειες της χώρας. Σε περίπτωση που σε κάποια Περιφέρεια το ποσό εξαντληθεί, η δράση θα ολοκληρωθεί για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια πριν την λήξη του εξαμήνου.

ΠΗΓΗ: ΥΠΑΝ www.ypan.gr

ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΑΝ όρων δόμησης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε εκτός σχεδίου περιοχές


Έχουν ρυθμιστεί, με ΚΥΑ, τα πολεοδομικά ζητήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για τις περιπτώσεις επενδυτών που σκοπεύουν να τα εγκαταστήσουν επί εδάφους, ανά την επικράτεια (Ηπειρωτική Ελλάδα & νησιά).

Όλα τα μικρά έργα απαλλάσσονται από την γενική υποχρέωση εγκατάστασης σε άρτια & οικοδομήσιμα οικόπεδα (άνω των 4 στρεμμάτων) και κυρίως καταργείται για όλα έργα η υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Ειδικότερα:

Α. Μικρά Έργα Φωτοβολταϊκών(Ισχύς < 20KW)~1,07MW πηγή: ΔΕΣΜΗΕ)

Μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε οικόπεδο μη άρτιο & οικοδομήσιμο και δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ούτε έγκριση Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (EΠΑΕ), αλλά απλή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Ο συντελεστής κάλυψης οικοπέδου καθορίζεται σε 80%.

Β. Μεσαία Έργα Φωτοβολταϊκών (20KW < Ισχύς < 150KW) ~750MW πηγή: ΡΑΕ)

Μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε οικόπεδο μη άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον έχει εκδοθεί Απόφαση Εξαίρεσης από Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ. Δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά απλή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Ο συντελεστής κάλυψης οικοπέδου καθορίζεται σε 80%.

Γ. Μεγάλα Έργα Φωτοβολταϊκών (Ισχύς > 150KW) ~2950MW πηγή: ΡΑΕ)

Μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε οικόπεδο μη άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον έχει εκδοθεί Απόφαση χορήγησης Άδειας Παραγωγής. Δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά απλή έγκριση εργασιών. Ο συντελεστής κάλυψης οικοπέδου καθορίζεται σε 80%.

Για όλα τα έργα:

Δεν υφίσταται υποχρέωση έγκρισης Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) από τις Νομαρχίες, (εκτός εάν τα έργα βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές)

Οι επιτρεπόμενες αποστάσεις από τα όρια οικοπέδου είναι ιδιαίτερα μικρές (5μ για οικόπεδα>4στρεμ., 2,5μ για οικόπεδα <4στρεμ.)

O συντελεστής κάλυψης οικοπέδου (80%) είναι ιδιαίτερα υψηλός, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο το κάθε οικόπεδο.

Οι εγκρίσεις εργασιών καθορίζονται ξεκάθαρα ως προς τις απαιτούμενες εργασίες (στυλίσκος με μετρητή ΔΕΗ, περίφραξη, φωτοβολταϊκά πλαίσια, τυχόν οικίσκος).

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Πρόγραμμα απόσυρσης παλιών κλιματιστικών


Πρόγραμμα απόσυρσης παλιών κλιματιστικών ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, που θα ξεκινήσει από τις 7/6 και θα έχει διάρκεια 6 μηνών, με επιδότηση 35% για την αγορά καινούργιου κλιματιστικού.

Στην επιδότηση θα υπάρξει όριο μέχρι 500 ευρώ, ενώ κάθε καταναλωτής θα μπορεί να αποσύρει μέχρι δύο κλιματιστικές συσκευές 9,000-24,000 BTU.Η αγορά των νέων κλιματιστικών προϋποθέτει να είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης, inverter Α ή Β στις μεγάλες συσκευές.

Το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι θα αποσυρθούν 50,000 με 60,000 κλιματιστικά.Το εν λόγω πρόγραμμα θα συντελέσει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών με τα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής κλάσης και στο περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Στο πρόγραμμα της απόσυρσης παλαιών κλιματιστικών θα συμμετέχει και η εταιρεία «Ανακύκλωση ΑΕ» του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, όπου θα ανακυκλώνει τα παλιά κλιματιστικά και θα μπορούν οι εταιρείες να εισπράξουν τη διαφορά κόστους.

Ο καταναλωτής θα μπορεί να πηγαίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα της αρεσκείας του, δηλώνοντας τα στοιχεία της ταυτότητας του, της παλιάς συσκευής και τον αριθμό λογαριασμού της ΔΕΗ για να πιστοποιείται ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό κτίριο. Ο καταναλωτής θα πληρώνει τη διαφορά που προκύπτει από τη τιμή του κλιματιστικού μείον του 35% που είναι η επιδότηση, με ανώτατο όριο έκπτωσης 500 ευρώ. Το μέσο κόστος αγοράς ενός κλιματιστικού είναι περίπου 800 ευρώ που σημαίνει ότι ο μέσος όρος επιδότησης είναι 280 ευρώ.

Παράλληλα το υπουργείο Ανάπτυξης θα ανακοινώσει κάποιες τιμές για τις συσκευές για να αποφευχθεί τυχόν υπερτίμηση των κλιματιστικών. Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας που έχουν στη κατοικία τους παλιά συσκευή εν λειτουργία και θέλουν να την αντικαταστήσουν και ισχύει για όλη την Ελλάδα. Έστω ότι ένα κλιματιστικό κοστίζει 900 ευρώ με το ΦΠΑ, τότε η επιδότηση είναι το 35% της τιμής δηλαδή 315 ευρώ και ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει τη διαφορά δηλαδή 585 ευρώ.

Αν ένα κλιματιστικό κοστίζει 1500 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ , τότε το ποσό της επιδότησης είναι 525 ευρώ που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 ευρώ. Ο καταναλωτής καλείται να καταβάλει τη διαφορά 1500-500= 1000 ευρώ. Ο κάθε καταναλωτής μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 2 συσκευές κλιματιστικών. Με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και μια φωτοτυπία της ή φωτοτυπία του Διαβατηρίου αν είναι ξένης υπηκοότητας, καθώς και με αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ θα μπορεί να αντικαταστήσει το παλιό του κλιματιστικό με ένα καινούργιο.

Από τις 5/6 θα λειτουργήσει ειδική ιστοσελίδα www.allazoklima.gr και τηλ. Κέντρο 801-1115300 για παροχή πληροφοριών προς το κοινό. Από την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται.
ΕΡΩΤΗΜΑ: Δεν αποτελεί αντίφαση, από τη μία να προσπαθούμε να προωθήσουμε την ιδέα του ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου (που στοχεύει στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και κυρίως μέσω του περιορισμού της χρήσης κλιματιστικών) και από την άλλη να επιδοτεί η Πολιτεία τα κλιματιστικά; Και αν δεν είναι αντίφαση, μήπως είναι μικροπολιτική "άγραν ψήφων";

Τελική απόφαση του Σουφλιά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών


Υπεγράφη χθες η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, αλλά η εγκατάστασή τους δεν είναι ακόμα εφικτή. Κι αυτό γιατί, πέρα της ΚΥΑ, απαιτείται η υπογραφή μίας επιπλέον απόφασης από το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ που θα ορίζει τους όρους εγκατάστασης, βάσει του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Το σχέδιο προέβλεπε ότι η υπογραφή της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ θα ενεργοποιούσε αυτόματα τη διαδικασία εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις.
Οι χιλιάδες ενδιαφερόμενοι, ωστόσο, θα χρειαστεί να περιμένουν, καθώς το άρθρο 5 της απόφασης προβλέπει την έκδοση μιας νέας απόφασης (!) για την τελική εφαρμογή του προγράμματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 «οι όροι εγκατάστασης θα οριστούν με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων».
Από αρκετούς, η χθεσινή υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ερμηνεύεται ως προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών για προεκλογικούς λόγους. Παράγοντες της αγοράς φωτοβολταϊκών, σχολιάζοντας την απόφαση στην εφημερίδα «Tα Νέα», τονίζουν ότι «δεν υπήρχε κανένας λόγος να δημοσιευτεί η ΚΥΑ από τη στιγμή που το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει συμφωνήσει στα βασικά, δηλαδή τους όρους τοποθέτησής τους».
Το περιεχόμενο της απόφασης ήταν λόγο πολύ αναμενόμενο, αφού ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ στις 21 Μαΐου ανέφερε ότι το υπουργείο θα ρυθμίσει θέματα αισθητικής, μόνωσης και ποσοστών κάλυψης, ενώ θα θέτει και απαγορεύσεις σε απολήξεις κλιμακοστασίων, παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια.
Η απόφαση για το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες, το οποίο θα ισχύσει από 1η Ιουλίου, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο ιδιοκτήτης μονοκατοικίας ή ο διαχειριστής που έχει εξασφαλίσει την έγκριση του συνόλου των ιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικίας πρέπει να καταθέσει μια σχετική αίτηση στα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ. Αφότου έχει λάβει μια απάντηση από τη ΔΕΗ – υποχρεωτικά εντός 20 ημερών – θα χρειαστεί να απευθυνθεί στην Πολεοδομία για έγκριση των εργασιών μικρής κλίμακας. Μετά την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού, απαιτείται η υπογραφή σύμβασης πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με τη ΔΕΗ και η υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης της σύμβασης. Παράλληλα, η απόφαση προβλέπει σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας 0,55 ευρώ ανά κιλοβατώρα για 25ετία (αναπροσαρμοζόμενη στο 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή ή στο 140% της μέσης οριακής τιμής του συστήματος).
Από το 2012, προβλέπεται μείωση της τιμής για τις νέες εγκαταστάσεις, σταθερή επίσης για 25ετία. Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται και προβλέπονται γρήγορες και απλές διαδικασίες μέσω των τοπικών υπηρεσιών ΔΕΗ και του λογαριασμού ηλεκτρικού.
Τέλος, δεν απαιτείται καμία άδεια, απλώς μία έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά ούτε και φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση.
Πηγή: «Τα Νέα», «Ελευθεροτυπία», «Καθημερινή Φωτογραφία: www.evonymos.org

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική και ενημερωτική ομιλία πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή το Σάββατο 9 Μαΐου από το ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Θράκης.

Το θέμα ήταν «Κατασκευή Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων με Πιστοποιητικό» σύμφωνα με τον Ν. 3661/08 & τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης»


Ομιλήτρια ήταν η Κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός.Επιστημονική Σύμβουλος UIA-ARES για την Αρχιτεκτονική & ΑΠΕ η οποία ανέπτυξε εξαιρετικά το ανωτέρω θέμα που θα μπορούσε να επιμεριστεί σε αναλύσεις για την ενεργειακή μελέτη, την βιοκλιματική αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό, την πιστοποίηση και τους ενεργητικούς επιθεωρητές.


Θεωρώ ότι οι πληροφορίες που αποκόμιζε ο κάθε συμμετέχων στην εκδήλωση αυτή ήταν ποικίλες και με ποικίλο ενδιαφέρον αναλόγως με ποια ιδιότητα βρισκόταν εκεί. Το θέμα αυτό αφορά ιδιώτες που προτίθενται να κτίσουν σπίτι, ιδιοκτήτες υφιστάμενων κτιρίων, μηχανικούς, κατασκευαστές, Υπηρεσίες (Τεχνική και Πολεοδομία), Δήμους, Νομαρχίες και όσους εμπλέκονται στην οικοδομική δραστηριότητα ενός τόπου...