Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Φωτοβολταικά στις στέγες: μεγάλο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές

http://www.econews.gr/2010/07/16/news-photovoltaics-roofs/

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν δείξει οι καταναλωτές για εγκατάσταση φωτοβολταικών στις στέγες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα».


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, η οποία έχει αρχίσει να δέχεται σχετικές αιτήσεις από την προηγούμενη Δευτέρα, έχουν προσέλθει στα γραφεία των τοπικών υπηρεσιών του Δικτύου της, πάνω από 1,500 ενδιαφερόμενοι.

Η ΔΕΗ θα συγκεντρώσει τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων και θα τα αξιολογήσει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις (ισχύος ως 10 ΚW) και ξεχωριστά αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος πάνω από 20 ΚW και ως 100 ΚW, για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από τη ΡΑΕ.

Ακόμη, δέχεται αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος ως 100 ΚW που προορίζονται για βιομηχανικές στέγες, κτίρια και στέγαστρα αλλά και νέες αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εδάφους ισχύος ως και 100 ΚW αλλά εφόσον διαθέτουν ειδική μελέτη και μεγαλύτερης ισχύος ως 1 Μεγαβάτ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΔΕΗ, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος επενδυτής είναι τα εξής:

-Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχή).

Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη. Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και σε 20 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης στέλνει Προσφορά Σύνδεσης στον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

-Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της Εγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

-Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ. Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτεται η Εγκριση Εκτέλεσης Εργασιών της Πολεοδομίας.

-Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης σε 20 ημέρες.

-Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ.

-Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού σε 15 ημέρες.

-Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ.

-Ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ για εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια

Στη μείωση των κρατικών δαπανών και στην προστασία του περιβάλλοντος, θα οδηγήσει η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημόσιου τομέα με τη χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας, διαδικασία που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.


Για το λόγο αυτό εξέδωσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Σε αυτήν εντάσσονται επιδεικτικά έργα σε δημόσια κτίρια, όπου στεγάζονται υπηρεσίες Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σκοπός του ΥΠΕΚΑ είναι αυτή η πρακτική να υιοθετηθεί και στους υπόλοιπους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται έργα που περιορίζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις σε θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης των κτιρίων.

Θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν: ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού, συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, προσθήκες θερμομόνωσης, νέα κουφώματα, συστήματα ηλιοπροστασίας και αερισμού, φύτευση ταρατσών, νέοι καυστήρες, αντικατάσταση παλιού κλιματιστικού με κεντρικό σύστημα υψηλής απόδοσης, εγκαταστάσεις συστημάτων μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τους επόμενους 6 μήνες και μέχρι την εξάντληση των παραπάνω διαθέσιμων πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή αιτήσεων αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση της πρόσκλησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ

Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών μονάδωνΜέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός», το οποίο προβλέπει την αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων, κάνοντας τες πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013.

Αφορά επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων εξοικονόμησης νερού, διαχείρισης αποβλήτων και ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε 18 μήνες και ο προϋπολογισμός του πρέπει να κυμαίνεται από τις 15.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η δημόσια επιχορήγηση φθάνει το 40% του έργου για όλη την επικράτεια και 45% για τα μικρά νησιά, κάτω των 3.100 κατοίκων.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλα τα καταλύματα με δραστηριότητα που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ/ΣΤΑΚΟΔ 55. Απαραίτητο θεωρείται η επιχείρηση να είναι ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΕΠΕ ή Α.Ε., ενώ θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις άδειες λειτουργίας.

Επίσης, προυπόθεση συμμετοχής είναι η επιχείριση να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και να μην έχει λάβει επιχορηγήσιες από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, που να υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αιτούσας επιχορήγησης.


http://www.econews.gr/2010/07/04/save-energy-tourism-units/

Το πανόραμα των «πράσινων» παρεμβάσεων στις οικοδομές !

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 4 Ιουλίου 2010
http://www.enet.gr/?i=news.el.ecoenet&id=179817

ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΑκριβότερο, κατά 200 έως και 500 ευρώ, θα είναι από τις 9 Ιουλίου το κόστος έκδοσης μιας νέας οικοδομικής άδειας, λόγω του νέου κανονισμού θερμομόνωσης των κτιρίων.

Υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί έως και 5% το συνολικό κόστος κατασκευής. Πρόκειται για μέτρα που θα μειώσουν τη σημερινή σπατάλη ενέργειας στις οικοδομές και θα περιορίσουν τις εμπομπές διοξειδίου του άνθρακα, του πιο επικίνδυνου από τα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Από τον Ιανουάριο για να προχωρήσει η μεταβίβαση μιας παλιάς οικοδομής πρέπει να επισυνάπτεται στα συμβόλαια και το πιστοποιητικό ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ από τον Απρίλιο του 2011 το έγγραφο αυτό θα είναι απαραίτητο και για τις ενοικιάσεις κτιρίων.

Οι βελτιώσεις που επιβάλλει ο κανονισμός εφαρμόζονται στη χώρα μας με καθυστέρηση που ξεπερνά τα 4 χρόνια και γι' αυτό υπάρχει ήδη καταδικαστική απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα σπάταλος και απορροφά σχεδόν το 70% της κατανάλωσης ενέργειας. Η έναρξη των μέτρων όμως έρχεται εν μέσω οικονομικής κρίσης, τα βάρη της οποίας έχει φορτωθεί σε μεγάλο βαθμό η οικοδομή.

«Ξεκινάμε την εφαρμογή του προγράμματος για όλες τις νέες οικοδομές, που ξεκινά από απλά πράγματα, όπως είναι ο σωστός προσανατολισμός του κτιρίου και φθάνει έως τη σωστότερη θωράκιση των εξωτερικών τοίχων», επισημαίνει η Μαργαρίτα Καραβασίλη, ειδική γραμματέας των επιθεωρητών περιβάλλοντος, που έχει την ευθύνη των μέτρων. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και πριν απ' τη σύνδεση του νέου κτιρίου με τη ΔΕΗ προβλέπεται έλεγχος από το νέο σώμα των ενεργειακών επιθεωρητών. Ολα δείχνουν ότι θα εξελιχθεί σε «μάτι» που θα επιβλέπει την τήρηση των όρων δόμησης που προβλέπονται στην οικοδομική άδεια. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις θα δίνεται περιθώριο ενός έτους για να συμπληρωθούν τα μέτρα και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση το κτίριο θα χαρακτηρίζεται αυθαίρετο.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία το κάθε κτίριο θα αποκτήσει ενεργειακή «ταυτότητα», που θα ανανεώνεται ανά πενταετία. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνεται επιθεώρηση όλων των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Το σύνολο της χώρας έχει χωριστεί σε τέσσερις ζώνες, με βάση τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες, όπου ισχύουν διαφορετκές προδιαγραφές για την ενεργειακή συμπεριφορά των νέων οικοδομών.

Τα μέτρα ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας θα εφαρμοστούν σταδιακά στα περίπου 5,5 εκατ. υφιστάμενα κτίρια. Το πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο στοιχείο από τις 9 Ιανουαρίου 2011 για τη σύνταξη των συμβολαίων και θα αποτελεί ένα από τα «προσόντα» του ακινήτου που μεταβιβάζεται. Δεν θα υποχρεώνει ούτε τον παλιό αλλά ούτε και το νέο ιδιοκτήτη να πάρει μέτρα. Το ίδιο θα ισχύει και στα συμβόλαια ενοικίασης από τις 9 Απριλίου 2011. Από το μέτρο εξαιρούνται όσα έχουν εμβαδόν έως 50 τετραγωνικά.

Στις υπάρχουσες οικοδομές είναι υποχρεωτική η λήψη μέτρων για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών μόνον σε περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης ή αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας, π.χ. για την προσθήκη νέου κτιρίου.

Ως αντιστάθμισμα το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των νοικοκυριών, που περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες.

- Νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 50.000 ευρώ και ακίνητο που έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια προ του 1980 θα μπορούν να επιδοτηθούν για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ανακοινώσεις είχαν προαναγγελθεί για τον Ιούνιο, αλλά έχουν σιωπηρά μετατεθεί για το φθινόπωρο.

- Η δεύτερη κατηγορία αφορά υψηλά εισοδήματα και προβλέπει τη χορήγηση δανείων με χαμηλότερο επιτόκιο, από ορισμένες τράπεζες, που μπορεί να πάρει ο ιδιοκτήτης ή ο μηχανικός που αναλαμβάνει τα έργα αναβάθμισης. Σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχει εκπονηθεί ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα και ο μηχανικός αναλαμβάνει να υλοποιήσει τα έργα και να αποπληρωθεί σε 5-7 χρόνια από την εξοικονόμηση που θα επιτύχει να φέρει στο λογαριασμό της ΔΕΗ.