Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΑΝ όρων δόμησης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε εκτός σχεδίου περιοχές


Έχουν ρυθμιστεί, με ΚΥΑ, τα πολεοδομικά ζητήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για τις περιπτώσεις επενδυτών που σκοπεύουν να τα εγκαταστήσουν επί εδάφους, ανά την επικράτεια (Ηπειρωτική Ελλάδα & νησιά).

Όλα τα μικρά έργα απαλλάσσονται από την γενική υποχρέωση εγκατάστασης σε άρτια & οικοδομήσιμα οικόπεδα (άνω των 4 στρεμμάτων) και κυρίως καταργείται για όλα έργα η υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Ειδικότερα:

Α. Μικρά Έργα Φωτοβολταϊκών(Ισχύς < 20KW)~1,07MW πηγή: ΔΕΣΜΗΕ)

Μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε οικόπεδο μη άρτιο & οικοδομήσιμο και δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ούτε έγκριση Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (EΠΑΕ), αλλά απλή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Ο συντελεστής κάλυψης οικοπέδου καθορίζεται σε 80%.

Β. Μεσαία Έργα Φωτοβολταϊκών (20KW < Ισχύς < 150KW) ~750MW πηγή: ΡΑΕ)

Μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε οικόπεδο μη άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον έχει εκδοθεί Απόφαση Εξαίρεσης από Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ. Δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά απλή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Ο συντελεστής κάλυψης οικοπέδου καθορίζεται σε 80%.

Γ. Μεγάλα Έργα Φωτοβολταϊκών (Ισχύς > 150KW) ~2950MW πηγή: ΡΑΕ)

Μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε οικόπεδο μη άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον έχει εκδοθεί Απόφαση χορήγησης Άδειας Παραγωγής. Δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά απλή έγκριση εργασιών. Ο συντελεστής κάλυψης οικοπέδου καθορίζεται σε 80%.

Για όλα τα έργα:

Δεν υφίσταται υποχρέωση έγκρισης Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) από τις Νομαρχίες, (εκτός εάν τα έργα βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές)

Οι επιτρεπόμενες αποστάσεις από τα όρια οικοπέδου είναι ιδιαίτερα μικρές (5μ για οικόπεδα>4στρεμ., 2,5μ για οικόπεδα <4στρεμ.)

O συντελεστής κάλυψης οικοπέδου (80%) είναι ιδιαίτερα υψηλός, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο το κάθε οικόπεδο.

Οι εγκρίσεις εργασιών καθορίζονται ξεκάθαρα ως προς τις απαιτούμενες εργασίες (στυλίσκος με μετρητή ΔΕΗ, περίφραξη, φωτοβολταϊκά πλαίσια, τυχόν οικίσκος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου