Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα !

http://www.ypeka.gr/ypeka/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=249


Αθήνα, 31Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) με έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες από την έκδοσή της. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ ΣΤΟ ΦΕΚ 407 Β' 09-04-2010

Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειαςΕνεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληρεί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και αφορά σε όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση ενοικίασης εννέα (9) μήνες μετά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων. Ο ιδιώτης Ενεργειακός Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, που συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται με υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων και στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2020

http://www.tanea.gr/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4575362

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ισοζύγιο (διοξειδίου του) άνθρακα θα πρέπει να έχουν όλα τα καινούργια κτρια που θα κατασκευάζονται στην Ε.Ε. μετά το 2020 σύμφωνα με τα νέα ενεργειακά πρότυπα που ενέκρινε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ευρωπαϊκή εντολή για κτίρια με «σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» θα τεθεί σε εφαρμογή για όλα τα νέα δημόσια κτίρια στην Ε.Ε. από το 2018 και για όλες τις νέες κατοικίες και τα γραφεία δύο χρόνια αργότερα.Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Κατασκευαστών, ο κατασκευαστικός τομέας της Ευρώπης απασχολεί άμεσα 14 εκατομμύρια εργαζομένους και συνεισφέρει περίπου το ένα δέκατο του ΑΕΠ της Ε.Ε. «Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε., η βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρωση των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Πράσινος ευρωβουλευτής Κλοντ Τιρμ.

Μείωση των ρύπων

Οι «27» σχεδιάζουν να μειώσουν έως το 2020 τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ενώ συζητούν επί του παρόντος το ενδεχόμενο ενίσχυσης αυτού του στόχου. Οι οικολογικές οργανώσεις καλωσόρισαν τα νέα ενεργειακά πρότυπα που εγκρίθηκαν για τα κτίρια, επισημαίνοντας παράλληλα πως θα έπρεπε να τεθούν σε εφαρμογή πιο σύντομα και επιπλέον πως δεν ενθαρρύνουν την ενεργειακή ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, τον λόγο έχει εφεξής ο εκτελεστικός βραχίονας της Ε.Ε., η Κομισιόν, η οποία θα αναλάβει να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα κτίρια για να φέρουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.