Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Φωτοβολταικά στις στέγες: μεγάλο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές

http://www.econews.gr/2010/07/16/news-photovoltaics-roofs/

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν δείξει οι καταναλωτές για εγκατάσταση φωτοβολταικών στις στέγες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα».


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, η οποία έχει αρχίσει να δέχεται σχετικές αιτήσεις από την προηγούμενη Δευτέρα, έχουν προσέλθει στα γραφεία των τοπικών υπηρεσιών του Δικτύου της, πάνω από 1,500 ενδιαφερόμενοι.

Η ΔΕΗ θα συγκεντρώσει τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων και θα τα αξιολογήσει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις (ισχύος ως 10 ΚW) και ξεχωριστά αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος πάνω από 20 ΚW και ως 100 ΚW, για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από τη ΡΑΕ.

Ακόμη, δέχεται αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος ως 100 ΚW που προορίζονται για βιομηχανικές στέγες, κτίρια και στέγαστρα αλλά και νέες αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εδάφους ισχύος ως και 100 ΚW αλλά εφόσον διαθέτουν ειδική μελέτη και μεγαλύτερης ισχύος ως 1 Μεγαβάτ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΔΕΗ, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος επενδυτής είναι τα εξής:

-Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχή).

Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη. Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και σε 20 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης στέλνει Προσφορά Σύνδεσης στον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

-Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της Εγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

-Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ. Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτεται η Εγκριση Εκτέλεσης Εργασιών της Πολεοδομίας.

-Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης σε 20 ημέρες.

-Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ.

-Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού σε 15 ημέρες.

-Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ.

-Ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ για εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια

Στη μείωση των κρατικών δαπανών και στην προστασία του περιβάλλοντος, θα οδηγήσει η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημόσιου τομέα με τη χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας, διαδικασία που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.


Για το λόγο αυτό εξέδωσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Σε αυτήν εντάσσονται επιδεικτικά έργα σε δημόσια κτίρια, όπου στεγάζονται υπηρεσίες Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σκοπός του ΥΠΕΚΑ είναι αυτή η πρακτική να υιοθετηθεί και στους υπόλοιπους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται έργα που περιορίζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις σε θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης των κτιρίων.

Θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν: ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού, συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, προσθήκες θερμομόνωσης, νέα κουφώματα, συστήματα ηλιοπροστασίας και αερισμού, φύτευση ταρατσών, νέοι καυστήρες, αντικατάσταση παλιού κλιματιστικού με κεντρικό σύστημα υψηλής απόδοσης, εγκαταστάσεις συστημάτων μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τους επόμενους 6 μήνες και μέχρι την εξάντληση των παραπάνω διαθέσιμων πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή αιτήσεων αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση της πρόσκλησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ

Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών μονάδωνΜέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός», το οποίο προβλέπει την αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων, κάνοντας τες πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013.

Αφορά επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων εξοικονόμησης νερού, διαχείρισης αποβλήτων και ανάπτυξης συστημάτων περιβαλλοντικής.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε 18 μήνες και ο προϋπολογισμός του πρέπει να κυμαίνεται από τις 15.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Η δημόσια επιχορήγηση φθάνει το 40% του έργου για όλη την επικράτεια και 45% για τα μικρά νησιά, κάτω των 3.100 κατοίκων.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλα τα καταλύματα με δραστηριότητα που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ/ΣΤΑΚΟΔ 55. Απαραίτητο θεωρείται η επιχείρηση να είναι ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΕΠΕ ή Α.Ε., ενώ θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα, διαθέτοντας όλες τις άδειες λειτουργίας.

Επίσης, προυπόθεση συμμετοχής είναι η επιχείριση να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και να μην έχει λάβει επιχορηγήσιες από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, που να υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αιτούσας επιχορήγησης.


http://www.econews.gr/2010/07/04/save-energy-tourism-units/

Το πανόραμα των «πράσινων» παρεμβάσεων στις οικοδομές !

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 4 Ιουλίου 2010
http://www.enet.gr/?i=news.el.ecoenet&id=179817

ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΑκριβότερο, κατά 200 έως και 500 ευρώ, θα είναι από τις 9 Ιουλίου το κόστος έκδοσης μιας νέας οικοδομικής άδειας, λόγω του νέου κανονισμού θερμομόνωσης των κτιρίων.

Υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί έως και 5% το συνολικό κόστος κατασκευής. Πρόκειται για μέτρα που θα μειώσουν τη σημερινή σπατάλη ενέργειας στις οικοδομές και θα περιορίσουν τις εμπομπές διοξειδίου του άνθρακα, του πιο επικίνδυνου από τα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Από τον Ιανουάριο για να προχωρήσει η μεταβίβαση μιας παλιάς οικοδομής πρέπει να επισυνάπτεται στα συμβόλαια και το πιστοποιητικό ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ από τον Απρίλιο του 2011 το έγγραφο αυτό θα είναι απαραίτητο και για τις ενοικιάσεις κτιρίων.

Οι βελτιώσεις που επιβάλλει ο κανονισμός εφαρμόζονται στη χώρα μας με καθυστέρηση που ξεπερνά τα 4 χρόνια και γι' αυτό υπάρχει ήδη καταδικαστική απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα θεωρείται ιδιαίτερα σπάταλος και απορροφά σχεδόν το 70% της κατανάλωσης ενέργειας. Η έναρξη των μέτρων όμως έρχεται εν μέσω οικονομικής κρίσης, τα βάρη της οποίας έχει φορτωθεί σε μεγάλο βαθμό η οικοδομή.

«Ξεκινάμε την εφαρμογή του προγράμματος για όλες τις νέες οικοδομές, που ξεκινά από απλά πράγματα, όπως είναι ο σωστός προσανατολισμός του κτιρίου και φθάνει έως τη σωστότερη θωράκιση των εξωτερικών τοίχων», επισημαίνει η Μαργαρίτα Καραβασίλη, ειδική γραμματέας των επιθεωρητών περιβάλλοντος, που έχει την ευθύνη των μέτρων. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και πριν απ' τη σύνδεση του νέου κτιρίου με τη ΔΕΗ προβλέπεται έλεγχος από το νέο σώμα των ενεργειακών επιθεωρητών. Ολα δείχνουν ότι θα εξελιχθεί σε «μάτι» που θα επιβλέπει την τήρηση των όρων δόμησης που προβλέπονται στην οικοδομική άδεια. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις θα δίνεται περιθώριο ενός έτους για να συμπληρωθούν τα μέτρα και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση το κτίριο θα χαρακτηρίζεται αυθαίρετο.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία το κάθε κτίριο θα αποκτήσει ενεργειακή «ταυτότητα», που θα ανανεώνεται ανά πενταετία. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνεται επιθεώρηση όλων των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Το σύνολο της χώρας έχει χωριστεί σε τέσσερις ζώνες, με βάση τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες, όπου ισχύουν διαφορετκές προδιαγραφές για την ενεργειακή συμπεριφορά των νέων οικοδομών.

Τα μέτρα ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας θα εφαρμοστούν σταδιακά στα περίπου 5,5 εκατ. υφιστάμενα κτίρια. Το πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο στοιχείο από τις 9 Ιανουαρίου 2011 για τη σύνταξη των συμβολαίων και θα αποτελεί ένα από τα «προσόντα» του ακινήτου που μεταβιβάζεται. Δεν θα υποχρεώνει ούτε τον παλιό αλλά ούτε και το νέο ιδιοκτήτη να πάρει μέτρα. Το ίδιο θα ισχύει και στα συμβόλαια ενοικίασης από τις 9 Απριλίου 2011. Από το μέτρο εξαιρούνται όσα έχουν εμβαδόν έως 50 τετραγωνικά.

Στις υπάρχουσες οικοδομές είναι υποχρεωτική η λήψη μέτρων για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών μόνον σε περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης ή αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας, π.χ. για την προσθήκη νέου κτιρίου.

Ως αντιστάθμισμα το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των νοικοκυριών, που περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες.

- Νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 50.000 ευρώ και ακίνητο που έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια προ του 1980 θα μπορούν να επιδοτηθούν για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ανακοινώσεις είχαν προαναγγελθεί για τον Ιούνιο, αλλά έχουν σιωπηρά μετατεθεί για το φθινόπωρο.

- Η δεύτερη κατηγορία αφορά υψηλά εισοδήματα και προβλέπει τη χορήγηση δανείων με χαμηλότερο επιτόκιο, από ορισμένες τράπεζες, που μπορεί να πάρει ο ιδιοκτήτης ή ο μηχανικός που αναλαμβάνει τα έργα αναβάθμισης. Σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχει εκπονηθεί ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα και ο μηχανικός αναλαμβάνει να υλοποιήσει τα έργα και να αποπληρωθεί σε 5-7 χρόνια από την εξοικονόμηση που θα επιτύχει να φέρει στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Η αισθητική συνέπεια ή ο αισθητικός αχταρμάς του αστικού περιβάλλοντος

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=471136

Του ΝΙΚΟΥ ΒΙΤΤΗ*

Καθημερινά περνάω από την τριγωνική νησίδα, απέναντι από το Χίλτον, στην διασταύρωση των λεωφόρων Β. Σοφίας και Β. Κωνσταντίνου, και παρατηρώ τις διαχρονικές επεμβάσεις σʼ αυτήν.Η νησίδα αυτή, με την ονομασία «Πλατεία Μεγάλης του Γένους Σχολής» --σκαλισμένη σε μαρμάρινη στήλη-- εκτός από το χορτάρι και κάποιους θάμνους είναι «εξοπλισμένη» με μια μαρμάρινη στήλη με την κεφαλή του Κ. Οικονόμου εξ Οικονόμων, τον «Δρομέα» του Κ. Βαρώτσου, ένα σιντριβάνι από τον τέως δήμαρχο Αθηνών Δ. Αβραμόπουλο, κάποια μεταλλικά κουτιά με ηλεκτρικές ασφάλειες για την ηλεκτροδότηση των «εκθεμάτων», και τελευταία με τη λουλουδάτη επιγραφή «Αθήνα» σε άσπρο παραλληλόγραμμο φόντο στα πόδια του «Δρομέα» -- μάλλον ταφόπλακα της Αθήνας θυμίζει.

Κάποιες πρόσφατες κατασκευές, επί του πεζοδρομίου, με άνθη που παρέπεμπαν σε πολυώροφη γαμήλια τούρτα, ευτυχώς απομακρύνθηκαν. Μάλλον επειδή ξεράθηκαν. Η συσσώρευση τόσο αντιφατικών, εννοιολογικά και αισθητικά, πραγμάτων καθιστά αμέσως τον χώρο «αντιπαθητικό» -- ένα τραπεζάκι με δεκάδες μπιμπελό σουβενίρ εποχών και δημαρχιακών ματαιοδοξιών. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια μικρογραφία των προβλημάτων που σχετίζονται λιγότερο με την έλλειψη χώρων, και κυρίως με την έλλειψη ταυτότητας ή άποψης (πολιτικής, αισθητικής κ.λπ.).

Η συσσώρευση ετερόκλητων στοιχείων συχνά δεν αποδυναμώνει απλώς την αισθητική αξία ή τον συμβολισμό των έργων (αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών), αλλά τα υποβαθμίζει ή τα αναιρεί. Ξεκινώ με τρία παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη: το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον πύργο του ΟΤΕ και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, για να καταλήξω στο πολυσυζητημένο Μουσείο της Ακρόπολης.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, σχεδιασμένο από τον Πάτροκλο Καραντινό, κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, περιφράχθηκε πρόσφατα με τσιμεντένιο τοιχίο. Όμως αυτή η πρωτοβουλία, υπαγορευμένη ίσως από λόγους προστασίας του αύλειου χώρου, περιορίζει σημαντικά την «οπτική απόλαυση» του αρχιτεκτονήματος στο σύνολό του. Σαν λαθραίοι θεατές θερινού σινεμά, από τα γειτονικά μπαλκόνια πια, δεν βλέπουμε παρά τμήμα της οθόνης.Ανάλογη είναι η περίπτωση του πύργου του ΟΤΕ. Το κατά την άποψή μου απαίσιο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» και οι επεμβάσεις --εδώ τουλάχιστον κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού-- στην είσοδο της ΔΕΘ κάνουν το κτίριο να φαίνεται ανάπηρο. Ο κατά τα άλλα αξιόλογος σχεδιασμός της εισόδου δεν φαίνεται καθόλου να λαμβάνει υπόψη του την ύπαρξη του πύργου -- ο οποίος, ανεξάρτητα από την αισθητική του αξία, παραμένει ένα σύμβολο της πόλης.

Η μοίρα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, αυτού του αριστουργήματος του Κυριάκου Κρόκου, ήταν να αποκτήσει έναν ογκώδη γείτονα, το κτίριο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, το σχέδιο του οποίου επιλέχθηκε μετά από πανελλήνιο διαγωνισμό. Καθώς το έργο ολοκληρώνεται, διαπιστώνει κανείς ότι δεν πρόκειται μόνο για πρόβλημα μεγέθους αλλά κυρίως τοποθέτησης και έλλειψης ταυτότητας.

Κι ενώ η αδιαφορία ή η άγνοια των εμπλεκομένων φορέων και δημόσιων λειτουργών για τέτοιες αισθητικές παραφωνίες συνεχίζεται, η διοίκηση έρχεται να επιβάλει την «τάξη» απαγορεύοντας «να υπάρχουν εμφανή μπετά» σε νεοαναγειρόμενο κτίριο κοντά σε εκκλησάκι του 15ου αιώνα, σε περιοχή που δεν βρίσκεται μέσα σε κάποιο παραδοσιακό οικισμό, ώστε να υπαγορεύεται η χρήση συγκεκριμένων υλικών ή η υιοθέτηση συγκεκριμένης κτιριολογικής φόρμας. Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι η χρήση ορισμένων υλικών αλλά ο τρόπος χρησιμοποίησής τους. Και σημαντικότερο πρόβλημα όλων, η ένταξη του κτιρίου στον χώρο και η διάπλαση των όγκων του. Τα δύο τελευταία --ένταξη του κτιρίου στον χώρο και διάπλαση των όγκων του (που συνήθως «ξεχνιούνται», αν δεν αγνοείται παντελώς η σημασία τους)-- είναι οι κύριες αιτίες αλλοίωσης του τοπίου στην Ελλάδα.

Κι έρχομαι στο πολύπαθο μουσείο της Ακρόπολης και στην περίφραξή του. Εδώ μπορεί να πει κανείς πως η επιλογή στηρίζεται στην επιδιωκόμενη συνέπεια σε σχέση με την περίφραξη του κτιρίου Βάιλερ, που περιφράσσει ελάχιστο τμήμα της περιμέτρου του τετραγώνου. Το ζήτημα δεν είναι αισθητικό ως προς το κάλλος ή την αξία και την ιστορική αναφορά της περίφραξης, αλλά ως προς τη συνέπεια του περιβλήματος με το περιεχόμενο. Η αντίθεση είναι, πολλές φορές, όχι μόνο επιθυμητή αλλά πιθανόν και μονόδρομος, καθώς αναδεικνύει τα διαφορετικά μέρη· εδώ όμως δεν τίθεται καν ζήτημα άποψης, με σκοπό την ανάδειξη ούτε του ενός κτιρίου ούτε του άλλου.

Η εικόνα του «αισθητικού πλουραλισμού»(;) συμπληρώνεται από την είσοδο του σταθμού του μετρό. Ορθομαρμάρωση --με λευκό μάρμαρο-- των τσιμεντένιων τοίχων που περιβάλλουν τον σταθμό και στη μια άκρη του κτιριακού συμπλέγματος της εισόδου (μη χρηστικής αξίας για τους επιβάτες του μετρό, πιθανότατα ηλεκτρικού υποσταθμού ή άλλων μηχανολογικών εγκαταστάσεων) απλώς βαμμένο ανεπίχριστο σκυρόδεμα και μεταλλική πόρτα μεγάλης επιφάνειας. Ο συνδυασμός όλων αυτών κάνουν κάποιους από εμάς να θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας αλλού.

Αλλά ίσως όχι όλους. Σκεφτείτε το επίσης πολύπαθο κτίριο Φιξ στη Συγγρού, έργο του Τάκη Ζενέτου, που σήμερα χάσκει κολοβό, παρά τις υποσχέσεις περί αποκατάστασής του πλάι στον σταθμό του Μετρό και το πάρκινγκ, έχοντας πλέον αλλοιωθεί ριζικά λόγω των έργων για την κατασκευή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, δείγμα κι αυτό αισθητικής ασυνέπειας. Οι κάτοικοι πέριξ του κτιρίου ζητούσαν την κατεδάφισή του. Παρατηρώντας, όμως, ένα-ένα τα κτίρια που το περιβάλλουν, στα οποία κατοικούν οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες, κατέληξα ότι μάλλον θα έπρεπε να κατεδαφίσουν όλα τʼ άλλα κτίρια και να μεταφέρουν τους ενοίκους τους να κατοικήσουν στο κτίριο του Φιξ. Σίγουρα, θα ήταν αισθητικά πιο συνεπές.

*Ο Νίκος Βίττης είναι μουσικοσυνθέτης

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα !

http://www.ypeka.gr/ypeka/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=249


Αθήνα, 31Μαρτίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) με έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες από την έκδοσή της. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ ΣΤΟ ΦΕΚ 407 Β' 09-04-2010

Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειαςΕνεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληρεί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και αφορά σε όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση ενοικίασης εννέα (9) μήνες μετά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων. Ο ιδιώτης Ενεργειακός Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, που συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται με υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων και στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2020

http://www.tanea.gr/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4575362

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ισοζύγιο (διοξειδίου του) άνθρακα θα πρέπει να έχουν όλα τα καινούργια κτρια που θα κατασκευάζονται στην Ε.Ε. μετά το 2020 σύμφωνα με τα νέα ενεργειακά πρότυπα που ενέκρινε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ευρωπαϊκή εντολή για κτίρια με «σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» θα τεθεί σε εφαρμογή για όλα τα νέα δημόσια κτίρια στην Ε.Ε. από το 2018 και για όλες τις νέες κατοικίες και τα γραφεία δύο χρόνια αργότερα.Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Κατασκευαστών, ο κατασκευαστικός τομέας της Ευρώπης απασχολεί άμεσα 14 εκατομμύρια εργαζομένους και συνεισφέρει περίπου το ένα δέκατο του ΑΕΠ της Ε.Ε. «Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε., η βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρωση των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Πράσινος ευρωβουλευτής Κλοντ Τιρμ.

Μείωση των ρύπων

Οι «27» σχεδιάζουν να μειώσουν έως το 2020 τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ενώ συζητούν επί του παρόντος το ενδεχόμενο ενίσχυσης αυτού του στόχου. Οι οικολογικές οργανώσεις καλωσόρισαν τα νέα ενεργειακά πρότυπα που εγκρίθηκαν για τα κτίρια, επισημαίνοντας παράλληλα πως θα έπρεπε να τεθούν σε εφαρμογή πιο σύντομα και επιπλέον πως δεν ενθαρρύνουν την ενεργειακή ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, τον λόγο έχει εφεξής ο εκτελεστικός βραχίονας της Ε.Ε., η Κομισιόν, η οποία θα αναλάβει να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα κτίρια για να φέρουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων


ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ ΕΔΩ:
http://www.ypeka.gr/ypeka/LinkClick.aspx?fileticket=pnhaImm2BYw=&tabid=37&language=el-GR

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 31Μαρτίου 2010

ΘΕΜΑ : «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα»

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ) με έναρξη ισχύος τρεις (3) μήνες από την έκδοσή της.

Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

- Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

- Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας

- Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)

- Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληρεί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια και αφορά σε όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην περίπτωση ενοικίασης εννέα (9) μήνες μετά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων. Ο ιδιώτης Ενεργειακός Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας, που συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται με υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων και στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

Επιδοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης με:

α) Δάνειο με επιδότηση επιτοκίου
β) Άμεση επιχορήγηση 30%
γ) 100% επιχορήγηση του κόστους της ενεργειακής επιθεώρησης

και έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι 2500 €

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο τομέας των κτηρίων και ο τομέας των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα καταναλώνουν περί το 36 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η ενέργεια που δαπανάται για θέρμανση στα κτήρια κατοικίας φτάνει περίπου στο 60% των συνολικών ενεργειακών τους αναγκών. Η εικόνα αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ηλικία των κτηρίων καθώς και στην ενεργειακή συμπεριφορά των ενοίκων. Επιπλέον, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ), η κατανάλωση στα κτήρια του οικιακού τομέα αυξάνεται ετησίως με ρυθμό 2% περίπου. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα.

Με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και με κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος, ανακοινώνεται η υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον». Το πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τέλος Ιουνίου, έχει συνολικό προϋπολογισμό 200 εκ. € και βασίζεται στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ), αριθμ. 397/2009, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, με βάση τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό τομέα.

Το πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω παρεμβάσεων στα κτήρια αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά στην ορθολογική χρήση ενέργειας με την καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης στους πολίτες, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στο στόχο που έχει τεθεί στο ΣΔΕΑ για εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2016 σε ποσοστό 9% του μέσου όρου κατανάλωσης της 5ετίας 2001-2005.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην αξιοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών και του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων που προβλέπονται στο ν. 3661/2008, με σκοπό τον ορθό προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη δράση εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα κτήρια που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι αυτά που έχουν κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης του 1979, ως εκ τούτου παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση, ενώ παράλληλα λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα των ιδιοκτητών. Για τις κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα διενεργηθεί ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Το κόστος των επιθεωρήσεων θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί τελικά σε αυτό.

ΟΦΕΛΗ / ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με το πρόγραμμα παρέχεται στους πολίτες ένα άμεσο οικονομικό όφελος που θα λειτουργήσει ως μοχλός για τη λήψη απόφασης. Το μεγάλο όμως όφελος για τους πολίτες και για το περιβάλλον θα προκύψει από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που υπολογίζεται έως και 60 % για πλήρη μόνωση μιας μονοκατοικίας. Ενδεικτικά για μια αμόνωτη μονοκατοικία 100 τ.μ. που βρίσκεται στη βόρειο Ελλάδα προκύπτει οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή, από την εξοικονόμηση πετρελαίου, που φτάνει περίπου μέχρι και το ποσό των 1.500 € το έτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 100.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα, ενώ συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων και της πράσινης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο kWh, δηλαδή το 1/6 περίπου της συνολικής εξοικονόμησης που προβλέπεται στο ΣΔΕΑ για τον οικιακό τομέα το 2016 (5,53 TWh).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. €, αφορά σε επιδοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, που θα υποδεχθούν από ενεργειακό επιθεωρητή και περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα:

Υποπρόγραμμα Α: Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου

Θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 30.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 50.000€.

Υποπρόγραμμα Β: Απευθείας επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιμου Π/Υ

Θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών εφόσον το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 15.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 25.000€. Στην περίπτωση συμμετοχής των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα ισχύουν οι περιορισμοί εισοδήματος του Υποπρογράμματος Α.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης

Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης θα αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κοινά και για τα 2 υποπρογράμματα)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 200.000.000 €

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Τέλος Ιουνίου

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ το σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Θα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και δύναται να ενδεικτικά οι παρακάτω:

1. Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων/κουφωμάτων (δύναται να συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα παντζούρια, ρολά).

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώματος/ στέγης – κελύφους.

3. Εγκατάσταση νέου ή Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

4. Λοιπές προτεινόμενες παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης, μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακούς συλλέκτες, κλπ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

• Μονοκατοικίες / Πολυκατοικίες ως ενιαίο κτήριο / μεμονωμένα διαμερίσματα υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστημα θέρμανσής τους.

• Φέρουν οικοδομική άδεια πριν την 01.01.1980.

• Βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης ≤ 1.500 €/τ.μ.

• Χρήση κύριας και όχι εξοχικής κατοικίας. Για την περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα πρέπει το κριτήριο να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαμερισμάτων. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε τμήματα του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου ή διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη).

• Βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης να έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και οι αιτούμενες παρεμβάσεις να οδηγούν σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Ιδιοκτήτες με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας με συμφωνία των πιθανών συνιδιοκτητών, των οποίων:

Υποπρόγραμμα Α

το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 30.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 50.000€.

Υποπρόγραμμα Β

το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 15.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 25.000€.

Σημειώνεται ότι δίνεται ως επιπλέον κίνητρο στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας (ενιαίο κτήριο), η δυνατότητα απευθείας επιχορήγησης (Υποπρόγραμμα Β) με τους περιορισμούς εισοδήματος του Υποπρογράμματος Α. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω περιορισμοί εισοδήματος ικανοποιούνται από τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ετήσια Εξοικονομούμενη Ενέργεια (kWh) ανά τ.μ. προς το κόστος παρέμβασης θα αποτελεί κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Η κατάταξη γίνεται ανά Υποπρόγραμμα σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οι προτάσεις που αφορούν σε πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο θα λαμβάνουν προσαύξηση στη συγκριτική αξιολόγηση.

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 €.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περίπου 100.000

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α/Α Βήματα

1 Μετά την προκήρυξη του Προγράμματος καλείται από τον δυνητικά ωφελούμενο ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης με την οποία θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί ανά προτεινόμενη παρέμβαση και το αντίστοιχο κόστος ανά παρέμβαση.

2 Υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το σύνολο των αιτήσεων υποβάλλονται στο ίδιο υποκατάστημα. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

3 Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

4 Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης / Έκδοση Απόφασης έγκρισης αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου.

5 Υλοποίηση εργασιών.

6 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

7 Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα Α (επιδότηση επιτοκίου) ξεκινάει η εκταμίευση του δανείου με την απόφαση έγκρισης. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ο ωφελούμενος προσκομίζει:

α) τα παραστατικά των δαπανών, και

β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου με διοικητικό έλεγχο.

Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα Β (απευθείας επιχορήγηση), για την καταβολή της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει:

α) τα παραστατικά των δαπανών, και

β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου με διοικητικό έλεγχο.

8 Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.

9 Έλεγχος / εποπτεία από το ΤΕΜΠΜΕ των διαδικασιών πληρωμών.

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ

Παράλληλα, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίστηκε η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής υφιστάμενης ρύθμισης και προβλέπει έκπτωση στο 30% της δαπάνης και ύψος μέχρι 2.500 € για δαπάνες που αφορούν σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, έναντι έκπτωσης 20% της δαπάνης και ύψος μέχρι 700 € που ισχύει σήμερα.