Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές: Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία από τη ροή της αξιολόγησης των υποψηφίων

Στατιστικά στοιχεία από τη ροή της αξιολόγησης των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών και την ένταξή τους στο σχετικό Μητρώωο.


Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

•έλεγχος των φακέλων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ) και διατύπωση σχετικής εισήγησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

•ειδοποίηση για πληρωμή παραβόλου 150 ευρώ και παραλαβή του σχετικού παραστατικού,

•έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών ή την απόρριψη αιτήσεων.


Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη (δεν έχει ολοκληρωθεί) και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνεται το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα εμπλουτίζεται με νέα ονόματα προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

Για την έκβαση της αίτησής σας, δηλαδή εάν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε (με αιτιολογία), θα ενημερωθείτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Είναι δυνατό, επίσης, να ζητηθούν και συμπληρωματικά στοιχεία.

Σε περίπτωση απόρριψης υπάρχει δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή / και προβλήματα κατά τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος (www.buildingcert.gr), παρακαλώ στείλτε e-mail στο buildingcert.gr@gmail.com. Επίσης, μπορείτε να στείλετε e-mail στο eyepen@eka.ypeka.gr για άλλα θέματα.


Κριτήρια και διαδικασία ένταξης προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών στο Μητρώο:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Ey%2fQAAeR9%2fM%3d&tabid=37&language=el-GR

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου