Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων


ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ ΕΔΩ:
http://www.ypeka.gr/ypeka/LinkClick.aspx?fileticket=pnhaImm2BYw=&tabid=37&language=el-GR